Szkolenie VBA Access

HintMine

1. Szkolenie VBA Access – Opis

Szkolenie VBA Access nauczy Cię automatyzowania pracy w środowisku bazy danych. Poznaj Visual Basic od podstaw i zastosuj go do zarządzania tabelami, rekordami, formularzami i recordsetami. Poznaj obiekty Accessa, twórz automatyczne zapytania SQL, pobierz wszystkie dane z pliku Excela jedną linijką kodu, wysyłaj maile z powiadomieniami i wiele innych.


2. Szkolenie VBA Access – Czas trwania

Szkolenie VBA w Access - czas trwania


3. Szkolenie VBA Access – Zagadnienia

VBA Access – zautomatyzuj bazę danych

 • Jak tworzyć makra w MS Access?
 • Przygotowanie i uruchomienie makra
 • Przekształcamy makro do kodu VBA
 • Weryfikujemy dane za pomocą makr

Język Visual Basic w Accessie

 • Deklarujemy zmienne
 • Czy zawsze musimy używać typów danych?
 • Zasięg zmiennej
 • Co to jest zmienna obiektowa?
 • Korzystamy z operatorów
 • Co to jest tablica?
 • Czym kolekcja różni się od tablicy?

Najważniejsze opcje edytora

 • Które opcje warto włączyć
 • Przydatne paski narzędzi
 • Moduły i ich właściwości
 • Jak dodawać notatki do kodu (komentarze)
 • Uruchamiamy procedury (F5 / F8)

Zaczynamy pisać kod

 • Tworzymy procedurę (SUB)
 • Piszemy funkcję (Function)
 • Jak zarządzać wartościami tekstowymi?
 • Obsługujemy daty
 • Zarządzamy wartościami liczbowymi

Instrukcje sterujące języka VBA

 • Instrukcje warunkowe (If..then, Select Case)
 • Pętla For..next
 • Pętla For..each
 • Pętla Do..loop (until, while)
 • Pętla While…wend

Poznajemy obiekty Accessa

 • DoCmd
 • CurrentProject
 • Jak uzyskać dostęp do tabeli i kwerendy?
 • Otwieranie i zamykanie obiektów bazy
 • Wyłączamy ostrzeżenia

Praca z rekordami

 • Obiekt Recordset
 • Dodajemy nowy rekord
 • Edycja rekordu
 • Jak kasować rekordy?
 • Korzystamy z TableDef
 • Ile rekordów ma tabela?
 • Jak zlokalizować rekord na podstawie podanej frazy?

Obiekt aplikacji

 • Podsumowywanie tabel
 • Funkcja DLookup
 • Zarządzamy kwerendami poprzez kod VBA

Praca z formularzami

 • Sterowanie filtrami formularza
 • Odświeżanie formularza
 • Programowanie zdarzeń
 • Modyfikacja właściwości kontrolek
 • Dynamiczne tworzenie zawartości dla listbox
 • VBA zarządza poleceniami SQL w formularzu

VBA i dostęp do systemu plików

 • Wskazywanie katalogu przez użytkownika
 • Tworzenie listy plików z katalogu
 • Tworzenie listy podkatalogów
 • Kopiowanie, kasowanie, przenoszenie plików
 • Tworzenie, usuwanie folderów
 • Biblioteka Scripting
 • Obiekty FileSystemObject i TextStream

Zasilanie Accessa danymi z plików

 • Łączenie plików Excel i baz danych Access
 • Jak jedna linia kodu wpisze całą zawartość arkusza Excel do tabeli
 • Pobieranie zawartości z pliku tekstowego do Accessa
 • Jak zastosować polecenia SQL do odpytywania arkusza Excel?
 • Jak odpytać SQLem plik tekstowy ?

Podstawy języka SQL

 • Polecenie SELECT
 • Warunek WHERE
 • Wpisujemy wartości do tabeli INSERT
 • Do czego służy GroupBy?

4. Szkolenie VBA Access – Ceny

cena szkolenia VBA w Access, cennik


5. Szkolenie VBA Access – Terminy

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2022-02-16 do 2022-02-18 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2022-04-20 do 2022-04-22 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2022-06-13 do 2022-06-15 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2022-08-17 do 2022-08-19 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2022-10-19 do 2022-10-21 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2022-12-12 do 2022-12-14 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2023-02-20 do 2023-02-22 wypełnij zgłoszenie
Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Marzec od 2022-03-16 do 2022-03-18 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2022-05-18 do 2022-05-20 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2022-07-11 do 2022-07-13 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2022-09-21 do 2022-09-23 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2022-11-21 do 2022-11-23 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2023-01-16 do 2023-01-18 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2023-03-15 do 2023-03-17 wypełnij zgłoszenie
Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2022-02-16 do 2022-02-18 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2022-04-20 do 2022-04-22 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2022-06-13 do 2022-06-15 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2022-08-17 do 2022-08-19 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2022-10-19 do 2022-10-21 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2022-12-12 do 2022-12-14 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2023-02-20 do 2023-02-22 wypełnij zgłoszenie
Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Marzec od 2022-03-16 do 2022-03-18 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2022-05-18 do 2022-05-20 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2022-07-11 do 2022-07-13 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2022-09-21 do 2022-09-23 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2022-11-21 do 2022-11-23 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2023-01-16 do 2023-01-18 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2023-03-15 do 2023-03-17 wypełnij zgłoszenie
Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Marzec od 2022-03-16 do 2022-03-18 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2022-05-18 do 2022-05-20 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2022-07-11 do 2022-07-13 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2022-09-21 do 2022-09-23 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2022-11-21 do 2022-11-23 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2023-01-16 do 2023-01-18 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2023-03-15 do 2023-03-17 wypełnij zgłoszenie
Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2022-02-16 do 2022-02-18 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2022-04-20 do 2022-04-22 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2022-06-13 do 2022-06-15 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2022-08-17 do 2022-08-19 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2022-10-19 do 2022-10-21 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2022-12-12 do 2022-12-14 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2023-02-20 do 2023-02-22 wypełnij zgłoszenie
Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2022-02-16 do 2022-02-18 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2022-04-20 do 2022-04-22 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2022-06-13 do 2022-06-15 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2022-08-17 do 2022-08-19 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2022-10-19 do 2022-10-21 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2022-12-12 do 2022-12-14 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2023-02-20 do 2023-02-22 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Programowanie | Szkolenia Access Gdańsk | Szkolenia Access Katowice | Szkolenia Access Kraków | Szkolenia Access Łódź | Szkolenia Access Poznań | Szkolenia Access Warszawa | Szkolenia Access Wrocław | Szkolenia i kursy Access | Szkolenia i kursy VBA (Makra) | Szkolenia VBA Gdańsk | Szkolenia VBA Katowice | Szkolenia VBA Kraków | Szkolenia VBA Łódź | Szkolenia VBA Poznań | Szkolenia VBA Warszawa | Szkolenia VBA Wrocław |


Zobacz też: