Szkolenie VBA dla analityków Łódź

HintMine

1. Szkolenie VBA dla analityków Łódź – Opis

Szkolenie VBA dla analityków w Łodzi zaczynamy od wstępu do tworzenia makr czyli rejestratora. Dowiesz się jak pisać makra, tworzyć zmienne i korzystać z modelu obiektowego Excela. Nauczysz się jak podłączyć Excela do bazy danych, skorzystać z odpowiednich sterowników i używać języka SQL w Excelu.

Nasz kurs VBA dla analityków Łódź pokaże Ci też jak zastosować w makrach Excela polecenia SELECT, WHERE czy ORDER BY. Za pomocą SQLa stworzysz generator rozbudowanych raportów, połączysz się z Outlookiem i oprogramujesz automatyczne wysyłanie zestawień mailami i wiele innych.


2. Kurs VBA dla analityków w Łodzi – Czas trwania

szkolenie VBA dla analityków Łódź - czas trwania


3. Agenda szkolenia VBA dla analityków Łódź

Zaczynamy od nagrywania makr

 • Jakie opcje oferuje nam rejestrator?
 • Adresowanie komórek
 • Zapisywać makra w pliku xlsb czy xlsm?
 • „Personal.xlsb” czyli makra VBA zawsze pod ręką
 • Przyciski oraz skróty klawiszowe

Sprawne poruszanie się po edytorze VBA

 • Włączanie przydatnych okien
 • Aktywowanie ciekawych opcji w edytorze
 • Jak wykomentować więcej linii kodu?
 • Włączanie dodatkowych pasków

Moduły i ich właściwości

 • Dlaczego włączamy „Option Explicit”?
 • Jakie opcje arkuszy można oprogramować?
 • Program do zabezpieczania arkusza hasłem
 • Czym się różni arkusz ukryty od bardzo ukrytego
 • Zmiana ustawień Projektu VBA
 • Dodajemy hasło dla Projektu
 • Łamiemy zabezpieczony hasłem Projekt
 • Kilka przydatnych skrótów klawiszowych

Zaczynamy programować w VBA

 • Gdzie przechowywać dane (zmienne i stałe)
 • Czy trzeba się martwić typami zmiennych?
 • Program podejmuje decyzje (instrukcje warunkowe if, select case)
 • Jak działa pętla for…next, do…loop, for each?
 • Czy można wcześniej zakończyć pętlę?
 • Zmienna z wieloma wartościami (tablica)

Programujemy zgodnie z zasadami

 • Czym się różni zmienna publiczna od prywatnej?
 • Praktyczne zastosowanie operatorów logicznych i arytmetycznych
 • Co to jest konkatenacja, operatory tekstowe
 • Funkcje do obsługi tekstu (left, right, trim, mid)
 • Funkcje do obsługi plików i katalogów (mkdir, dir, name)

Model obiektowy Excela

 • Co to jest model obiektowy?
 • Praca na właściwościach i metodach obiektu Application
 • Różnica między ActiveWorkbook i ThisWorkbook
 • Różnica między Sheets i Worksheets
 • ActiveCell, ActiveSheet i ActiveWorkbook
 • Przegląd obiektów aktywnych „ActiveCell” , „ActiveSheet” itd.
 • Korzystanie z komórek (Range oraz Cells)

Optymalizacja kodu VBA

 • Sprawdzanie prędkości wykonywania makra Timerem
 • „Application.ScreenUpdating”
 • „Application.Calculate”

Analiza kodu makra

 • Programy uruchamiamy krokowo (F8)
 • Podglądamy zmienne „Locals window”
 • „Immediate window” – wypisywanie danych
 • Co to jest czujka? „Watch window”
 • Do czego służą BreakPointy?

Współpraca Microsoft Excel z bazami danych

 • Referencje – co warto dodać
 • Wczesne i późne wiązanie
 • Korzystanie z obiektu recordset
 • Jakiego sterownika użyć „ODBC” czy „OLEDB” ?
 • Dobieramy „connection string” do konkretnej bazy
 • Ręczne tworzenie „connection strings” poprzez plik udl
 • Obsługujemy pliki Excel językiem SQL
 • Czytamy dane z zamkniętego pliku Excela
 • Połączenie z bazami MySQL, Oracle, Access

Budujemy zautomatyzowane raporty

 • Arkusz kalkulacyjny z „Microsoft Query”
 • Język SQL wstęp
 • Zapytania do pobierania danych SELECT
 • Warunek WHERE
 • INSERT – dopisywanie danych
 • Zarządzanie kwerendami Microsoft Access makrem VBA
 • Generator raportu
 • Programujemy graficzny interface do połączenia z bazami

Przygotowanie plików w celu ich udostępniania

 • Zakładanie haseł dla projektów
 • Łamanie haseł w projektach
 • Tworzenie certyfikatów i cyfrowe podpisywanie makra
 • Szyfrujemy i eksportujemy certyfikaty
 • Instalujemy certyfikat u zewnętrznych użytkowników
 • Plik Microsoft Excel z własną wstążką
 • Jak zbudowany jest plik i arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel
 • Tworzenie pliku XML z kodem wstążek
 • Grupy
 • Dodawanie ikonek w zakładkach
 • Wyzwalacze „callbacks”

Jak obsługiwać błędy w VBA?

 • Błędy i ich typy
 • „On Error Resume Next” – tłumienie błędu
 • „On error goto 0” przywracamy reakcję na błąd
 • Co można zdziałać dzięki Err.Number?
 • Tworzymy własny komunikat błędu

Pisanie funkcji użytkownika

 • Różnice między Sub i Function
 • Skąd funkcje czerpią dane
 • Kilka słów o argumentach
 • Jak funkcje zwracają wyniki?
 • Parametr Obowiązkowy
 • Parametr opcjonalny
 • Pisanie własnych opisów dla funkcji
 • Pisanie własnych tekstów pomocy
 • Własne opisy argumentów

Obsługa Microsoft Outlook

 • Automatyzujemy wysyłanie maili
 • Dodawanie biblioteki Outlook
 • Korzystamy z obiektu Outlook.Application
 • Obiekt Mailitem
 • Funkcja createitem
 • Przyglądamy się właściwościom maila
 • Dodawanie załączników

Tworzenie makr do komunikacji Excela z SAPem

 • Włączamy odpowiednie opcje w SAP GUI
 • Przygotowujemy skrypt w SAPie
 • Wywoływanie skryptu SAPa w makrze Excela
 • Funkcja GetObject
 • Funkcja GetScriptingEngine
 • Co to jest Session.findById ?
 • Dlaczego numer transakcji podajemy z /N ?
 • Makra pobierające dane z SAPa
 • Makro wpisujące dane do SAPa

4. Kurs VBA dla analityków w Łodzi – Ceny

Kurs VBA dla analityków w Łodzi - cennik


5. Szkolenie VBA dla analityków w Łodzi – Terminarz

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Marzec od 2024-03-11 do 2024-03-13 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2024-05-13 do 2024-05-15 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2024-07-08 do 2024-07-10 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2024-09-04 do 2024-09-06 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2024-11-06 do 2024-11-08 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2025-01-15 do 2025-01-17 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2025-03-10 do 2025-03-12 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia Excel w Łodzi | Szkolenia programowanie Łódź | Szkolenia VBA Łódź |


Zobacz też: