Kategoria: SQL

Wybierz szkolenie:


HintMine szkolenia zamknięte

Język SQL stosujemy najczęściej do pobierania, umieszczania i modyfikowania danych w bazach danych. Każdy serwer baz danych ma swoją wersję języka SQL. Najpopularniejszymi bazami danych w których używamy języka SQL to Oracle, MS SQL Server, MySQL.

 

 

Kurs MS SQL podstawy

Poznaj bazę danych firmy Microsoft, zobacz jak działa SQL Server Management Studio, projektuj tabele i korzystaj z języka SQL. Naucz się konsolidować dane, twórz zapytania zagnieżdżone, poznaj więzy integralności, sekwencje i obsługę obiektów bazy…