Kategoria: Szkolenia i kursy Project

Wybierz szkolenie:


HintMine szkolenia zamknięte

Szkolenia MS Project zapoznają Cię z aplikacją dzięki której możemy planować oraz zarządzać projektami, monitorować ich składniki takie jak zasoby, czas czy finanse a także nadzorować realizację projektu i generować potrzebne raporty. Dzięki aplikacji Microsoft Project możemy posługiwać się narzędziami do harmonogramowania, korzystać z wbudowanych szablonów, wykresu Gantta i innych wykresów wyświetlających aktualny stan realizacji projektu a także prezentować zadania, punkty kontrolne i inne dane na osiach czasu.