Kategorie powiązane:

Szkolenia MySQL SQL podstawy

HintMine

1. Opis szkolenia MySQL SQL podstawy

Szkolenia MySQL SQL podstawy pokażą Ci jak są zbudowane relacyjne bazy danych. Nauczysz się jak pobierać dane a następnie grupować i sortować otrzymane wyniki. Zobaczysz jak sobie radzić z wartością NULL w zapytaniach, stosować złączenia i zapytania zagnieżdżone. Poznasz operatory zbiorowe, mechanizmy edytowania danych i transakcje.


2. Czas trwania szkolenia MySQL SQL podstawy

Czas trwania szkolenia MySQL SQL podstawy


3. Zagadnienia realizowane podczas szkolenia MySQL SQL podstawy

Relacyjne bazy danych wstęp

 • Jak są zbudowane relacyjne bazy danych
 • Połączenia tabel
 • Co to jest normalizacja bazy danych
 • Przegląd operatorów relacyjnych

Mechanizmy pobierania danych

 • Jak tworzyć efektywne zapytania
 • Polecenie SELECT
 • Wybieranie wszystkich danych z tabeli
 • Zapytania korzystające z operatorów arytmetycznych
 • Używamy aliasów
 • Literały

Zawężanie wyników zapytań

 • Wykorzystanie operatora WHERE
 • Kilka słów o priorytetach operatorów
 • Zastosowanie DISTINCT
 • Operatory porównań
 • Operator LIKE
 • Dodawanie warunków IS NULL

Jak sortować wynik zapytania?

 • ORDER BY
 • Sortujemy wielokolumnowo

Praca na funkcjach

 • Funkcje jedno i wielo wierszowe
 • Jak sobie radzić z tekstami?
 • Obsługa danych liczbowych
 • Data i czas
 • Kiedy stosować konwersję?
 • Praca z funkcjami zagnieżdżonymi
 • Wypisywanie wyniku funkcji
 • Co zrobić z Nullami?

Grupujemy dane

 • GROUP BY
 • Grupujemy więcej niż jedną kolumnę
 • Do czego służy HAVING?
 • Nulle po raz drugi

Konsolidujemy dane

 • Praca na złączeniach
 • Co zyskujemy dzięki aliasom?
 • Obsługa INNER JOIN – złączenia wewnętrzne
 • Obsługa OUTER JOIN – złączenia zewnętrzne
 • Obsługa iloczynu kartezjańskiego

Jak zagnieździć zapytania?

 • Miejsce podzapytania
 • Podzapytanie zajmujące jeden wiersz
 • Podzapytanie zajmujące wiele wierszy
 • Zastosowanie operatorów w zapytaniu zagnieżdżonym
 • Funkcje grupujące w podzapytaniach
 • IN, ALL i ANY
 • Trzecie starcie z NULLami
 • Co zyskamy dzięki zapytaniom skorelowanym?

Zapytania z operatorami zbiorowymi

 • UNION
 • UNION ALL
 • INTERSECT
 • EXCEPT

Edytujemy dane w bazie

 • INSERT
 • Jak skopiować dane z innej tabeli?
 • UPDATE czyli edycja zawartości tabel
 • DELETE

Transakcje w MySQL

 • Tabele MyISAM
 • Tabele InnoDB
 • BEGIN
 • COMMIT

Jak zarządzać tabelami?

 • Kilka słów o integralności
 • Wynik zapytania też może być tabelą
 • Operacje na widokach
 • Jak skasować tabelę?
 • Sprawdzamy z czego zbudowana jest tabela (DESCRIBE)

4. Ceny szkolenia MySQL SQL podstawy

szkolenia MySQL SQL podstawy cennik


5. Terminy szkolenia MySQL SQL podstawy

Powrót do:
Bazy danych | SQL |


Zobacz też: