Kategorie powiązane:

Szkolenie programowanie w języku PHP od podstaw

HintMine

1. Szkolenie PHP podstawy – Opis

Szkolenie PHP podstawy zapoznaje uczestników z tematyką programowania w języku PHP a także połączeniem tego języka z możliwościami bazy danych MySQL i konstruowanych poprzez język SQL zapytań. Kursanci uczą się podstaw programowania, instrukcji warunkowych, pętli, zmiennych tablicowych oraz wykorzystywania tych mechanizmów do tworzenia stron internetowych. Kolejnym etapem jest wstęp do języka SQL. Kursanci uczą się w jaki sposób tworzyć tabele, dodawać do nich rekordy a także pobierać dane i prezentować je na stronie www.

Kurs PHPa od podstaw to tworzenie praktycznych projektów takich jak kalkulatory www, mechanizmy logowania a także rejestracji użytkowników. Ostatnim etapem szkolenia są informacje na temat zabezpieczania napisanego kodu. Oprócz omawiania funkcji związanych z bezpieczeństwem omawiamy także najpopularniejsze metody ataków na strony www oraz sposoby przeciwdziałania im.


2. Kurs PHPa – Czas trwania

szkolenie PHP - czas trwania


3. Agenda szkolenia PHP

Wstęp do języka PHP

 • Instalacja środowiska
 • Serwer, edytor, komponenty
 • Jak stworzyć pierwszą stronę w PHPie?
 • Łączenie języka PHP i HTML
 • Piszemy pierwsze programy (funkcja print i date)

Poznajemy składnię języka PHP

 • Deklaracja zmiennych
 • Tworzenie stałych
 • Dobieramy typy zmiennych i stałych
 • Instrukcje warunkowe
 • Operatory AND, OR, XOR
 • Zmienne tablicowe

Podstawowe funkcje PHPa

 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje operujące na liczbach
 • Funkcje daty i czasu

Piszemy własne funkcje

 • Omówienie składni
 • Dodajemy argumenty funkcjom
 • Jak funkcje zwracają wartości?
 • Co to jest rekurencja?

Programujemy obiektowo

 • Jak stworzyć klasę w PHP?
 • Tworzymy obiekty
 • Co to jest metoda?
 • Do czego służy konstruktor i destruktor?
 • Co to jest element statyczny?
 • Jak działa dziedziczenie?
 • Co to jest interfejs i klasa abstrakcyjna?

Obsługa plików

 • Czytamy dane z pliku
 • Wpisywanie danych do pliku

Obsługa baz danych w PHPie

 • Łączymy się z bazą danych MySQL
 • Korzystamy z MySQLi Extension
 • Używamy SQLite Extension
 • Stosujemy PDO Extension

Współpraca PHP i XML

 • Kilka słów o języku XML
 • Przykłady zastosowań XMLa
 • Simple XML Extension
 • DOM Extension

Pliki cookies, sesje i nagłówki

 • Co to są cookies?
 • Przykłady zastosowań ciasteczek
 • Jak używać sesji?
 • Tworzymy i kasujemy sesję
 • Jak dodawać i podmieniać elementy sesji?
 • Do czego służą nagłówki?

Praktyczne zastosowanie sesji i cookies

 • Panel rejestracji
 • Interfejs logowania
 • Mechanizm poprawnego wylogowywania

Bezpieczeństwo w PHP

 • Ataki typu SQL Injection oraz XSS
 • Funkcje PHP zwiększające bezpieczeństwo strony lub aplikacji

4. Kurs PHPa – Ceny

Kurs PHPa - cennik


5. Szkolenie PHP – Terminarz

Powrót do:
Programowanie |


Zobacz też: