Kategorie powiązane:

Szkolenia Python podstawy

HintMine

1. Opis szkolenia Python podstawy

Szkolenia Python podstawy zaczynamy od przygotowania środowiska pracy, następnie dowiesz się jakich typów danych możemy używać. Poznasz instrukcje przypisania, funkcje warunkowe oraz pętle. Stworzysz własną funkcję i wzbogacisz ją o dodatkowe parametry. Nauczysz się korzystać z modułów i przestrzeni nazw. Samodzielnie zbudujesz klasę, skorzystasz z mechanizmu dziedziczenia i przeciążania. Przećwiczysz też obsługę bibliotek Pythona, zobaczysz jak korzystać z plików i tworzyć programy współpracujące z systemem operacyjnym.


2. Czas trwania szkolenia Python podstawy

Szkolenia Python podstawy - czas trwania


3. Harmonogram szkolenia Python podstawy

Wprowadzenie do Pythona

 • Omówienie dostępnych środowisk
 • Przygotowujemy środowisko pracy

Przegląd typów dancyh języka Python

 • Typy wbudowane
 • Liczby
 • Tekst
 • Słowniki i listy
 • Pliki i krotki

Pisanie kodu

 • Korzystamy z instrukcji przypisania
 • Przegląd instrukcji warunkowych
 • Ćwiczymy pętle
 • Wyrażenia regularne w języku Python

Tworzymy funkcje

 • Co to jest funkcja?
 • Parametry w funkcjach

Obsługa modułów

 • Co to jest moduł?
 • Dzielimy program na moduły
 • Korzystamy z przestrzeni nazw
 • Ładowanie modułów na żądanie

Jak sobie radzić z błędami?

 • Z jakimi błędami możemy się spotkać podczas programowania?
 • Przechwytywanie wyjątków
 • Mechanizmy obsługi błędów

Programowanie obiektowe w Pythonie

 • Jak pisać programy obiektowo?
 • Tworzymy własną klasę
 • Na czym polega dziedziczenie?
 • Przykłady zastosowania przeciążania
 • Kiedy korzystam z wzorców projektowych?

Biblioteki Pythona

 • Co to jest biblioteka?
 • Praktyczne zastosowanie biblioteki standardowej
 • Obsługa bibliotek dodatkowych

Praca z plikami

 • Dostępy do plików
 • Programy współpracujące z systemem operacyjnym

4. Ceny szkolenia Python podstawy

Szkolenia Python podstawy cennik


5. Terminy szkolenia Python podstawy

Powrót do:
Programowanie |


Zobacz też: