Szkolenie VBA podstawy

HintMine

1. Szkolenie VBA makra od podstaw – Opis

Szkolenie VBA podstawy nauczy Cię automatyzowania pracy z programem Excel. Z nami szybko i łatwo napiszesz swoje pierwsze makro. Dowiesz się, że makra można programować poprzez klikanie (tj. z zastosowaniem rejestratora) i tradycyjnie (tj. pisząc kod). Zobaczysz różne rodzaje zmiennych, nauczysz się stosować instrukcje warunkowe i pętle. Poznasz model obiektowy Excela i różne sposoby na pobieranie i wypisywanie danych. Nauczysz się automatycznego pobierania wartości z wielu plików a następnie łączenia ich w jeden arkusz Excela. Sprawdzisz na czym polega obsługa błędów oraz przeanalizujesz i przyspieszysz napisany kod programu. Napiszesz własną funkcję, oprogramujesz procedury zdarzeniowe i stworzysz własne programy okienkowe (formularze).


2. Kurs VBA dla początkujących – Czas trwania

Szkolenie VBA podstawy programowania - czas trwania


3. Szkolenie VBA makra podstawy – Zagadnienia

Nagrywamy pierwsze programy

 • Analizujemy nagrany kod makra
 • Co można ustawić w oknie rejestratora makr
 • Makro i rodzaje odwołań do komórek
 • Miejsca przechowywania kodu makra
 • Dlaczego pliki xlsb zamiast xlsm?
 • Zapisujemy programy w skoroszycie makr osobistych (personal.xlsb)
 • Uruchamiamy makro skrótem klawiszowym
 • Dodajemy zaufane lokalizacje do Excela
 • Makra podpisane cyfrowo

Ciekawe opcje w edytorze VBA

 • Które okno Ci się przyda a które nie
 • Dodatkowe ustawienia edytora makr
 • Dlaczego dodajemy pasek Edit?
 • Komentarze wielolinijkowe
 • Opcje modułów
 • Option Explicit i jego wpływ na pisanie makra
 • Właściwości arkuszy Excela
 • Hasłujemy arkusze makrem
 • Arkusze ukryte i bardzo ukryte
 • Zmieniamy ustawienia w projektach programu
 • Czy da się zabezpieczyć kod makra?
 • W jaki sposób złamać hasło do kodu VBA?
 • Korzystamy ze skrótów klawiszowych żeby wywołać makro

Programowanie VBA od podstaw

 • Używamy algorytmów
 • Przyglądamy się zmiennym
 • Kiedy trzeba używać typów zmiennych?
 • Porównanie instrukcji warunkowych
 • Czym się różni IF od Select Case?
 • Kod z odpowiednią pętlą (For…Next, Do…Loop, For Each)
 • Wcześniejsze kończenie pętli (exit)
 • Zmienne przechowujące wiele wartości (tablicowe)

Programowanie VBA Excel według standardów

 • Kilka słów o zasięgu zmiennych
 • Jak długo „żyje” zmienna?
 • AND, OR, NOT, XOR
 • Przydatne funkcje tekstowe (left, right, trim, replace, mid)
 • Zestaw funkcji plikowych (chdrive, mkdir, name, dir)

Pobieranie i wypisywanie wartości

 • Odwołania do komórek (Range, Cells, Selection)
 • Funkcja VBA.inputbox oraz Application.inputbox
 • Pobieramy dane od użytkownika
 • MsgBox wyświetlanie i pobieranie danych
 • Dodawanie przycisków i ikon do okna MsgBox
 • Ustawiamy przycisk domyślny
 • Informowanie użytkownika za pomocą paska stanu (statusbar)

Poruszanie się po modelu obiektowym Excela

 • Programowanie z zastosowaniem obiektów Excela
 • Obiekt Application i jego możliwości
 • Porównanie obiektów ThisWorkbook i ActiveWorkbook
 • Kolekcja Sheets i Worksheets
 • Obiekty ActiveWorkbook, ActiveSheet, ActiveCell itd.
 • Obiekty Range, Cells, ActiveCell, Selection

Podstawy programowania optymalnych makr

 • Jak długo wykonuje się nasz program?
 • Dlaczego korzystamy Timera a nie z Now?
 • Przyspieszamy wykonywawnie programów Excel
 • Wyłączanie odświeżania ekranu (ScreenUpdating)
 • Application.Calculate

Analizujemy programy (debugujemy kod)

 • Korzystamy z krokowego uruchamiania makr (F8)
 • Locals window – jaką wartość ma zmienna?
 • Debug.Print i okno Immediate
 • Do czego służy czujka (Watch window)?
 • Dodawanie punktów przerwań (F9)

Radzimy sobie z błędami

 • Jakiego typu błąd nam się pojawia?
 • Tłumienie błędu (On Error resume Next)
 • On error goto 0, makro znów reaguje na błąd
 • Obiekt Err i właściwość number
 • Własna treść komunikatu dla błędu

Poszerzamy możliwości Excela (tworzenie funkcji)

 • Czym się różni Sub od Function?
 • Dostarczamy wartości funkcjom
 • Programujemy argumenty wymagane i opcjonalne
 • Sposoby funkcji na zwracanie wyniku

Pracujemy na zdarzeniach Excela (Events)

 • Programowanie procedur zdarzeniowych
 • Wywołujemy makro kliknięciem w komórkę
 • Uruchamianie programu po zmianie zawartości komórki
 • Włączamy i wyłączamy obsługę zdarzeń (EnableEvents)
 • Eventy skoroszytów
 • Eventy arkuszy
 • Uruchamianie makra Excel w momencie otwierania pliku

Programy okienkowe (UserForms)

 • Wstawianie modułów formularzy
 • Formularz to też makro
 • Kiedy nie używamy formantów formularza?
 • Korzystamy z formantów (ActiveX)
 • Przyciski, listy rozwijalne, pola opcji
 • Czym jest modalność?
 • Zamykanie UserForma

4. Podstawowy kurs makr VBA – Ceny

Szkolenie VBA podstawy programowania - cennik


5. Kursy VBA od podstaw – Terminy

Powrót do:
Programowanie | Szkolenia Excel | Szkolenia i kursy VBA (Makra) |


Zobacz też: