Szkolenie Oracle SQL podstawy Warszawa

HintMine

1. Szkolenie Oracle SQL podstawy Warszawa – Opis

Szkolenie Oracle SQL podstawy Warszawa nauczy Cię pracy z danymi w najpopularniejszej bazie danych na świecie. Kurs z podstaw SQLa w Warszawie pokaże Ci polecenia do pobierania, dopisywania i modyfikowania danych w tabelach. Poznaj instrukcje do doprecyzowania zwracanych wyników, używaj WHERE, GROUP BY, DISTINCT, BETWEEN i wiele innych. Dowiedz się na czym polega grupowanie i konsolidacja danych, korzystaj ze złączeń i zapytań zagnieżdżonych.


2. Kurs Oracle SQL podstawy w Warszawie – Czas trwania

Szkolenie Oracle SQL podstawy Warszawa - czas trwania


3. Zagadnienia realizowane w trakcie szkolenia Oracle SQL podstawy Warszawa

Co to są relacyjne bazy danych?

 • Tworzymy połączenia pomiędzy tabelami
 • Postacie normalne
 • Korzystamy z operatorów relacyjnych

Tworzenie zapytań wybierających

 • SELECT
 • Jak pobrać całą zawartość tabeli
 • Wstawiamy do zapytania operatory arytmetyczne
 • Co to jest alias?
 • Korzystamy z literałów

Doprecyzowanie wyniku zapytania

 • Dodajemy warunki WHERE
 • Operatory i ich priorytety
 • Do czego służy DISTINCT
 • Dopasowania z zastosowaniem LIKE
 • BETWEEN … AND
 • Klauzula IN
 • Jak działa IS NULL?

Sortujemy wyniki zapytania

 • ORDER BY
 • Sortowanie po wielu kolumnach

Korzystamy z dodatkowych funkcji

 • Funkcja jednowierszowa i wielowierszowa
 • Funkcje operujące na tekstach
 • Funkcje liczbowe
 • Funkcje do obsługi dat i czasu
 • Konwertowanie jawne i niejawne
 • Funkcje zagnieżdżone (funkcja w funkcji)
 • Prezentowanie wyników funkcji
 • Obsługa wartości NULL

Funkcje grupujące dane

 • Grupowanie z wykorzystaniem GROUP BY
 • Grupowanie po kilku kolumnach
 • Używamy HAVING
 • Radzenie sobie z NULLami w grupowaniu

Konsolidacja danych

 • Rodzaje złączeń
 • Praktyczne zastosowanie aliasów
 • Złączenie nie równowartościowe
 • Omówienie złączeń wewnętrznych (INNER JOIN)
 • Obsługa OUTER JOIN – złączenia zewnętrzne
 • Radzenie sobie z Iloczynem kartezjańskim

Zagnieżdżamy zapytania

 • Gdzie umieścić podzapytanie
 • Zapytania zagnieżdżone z jednym wierszem
 • Zapytania zagnieżdżone z wieloma wierszami
 • Zapytania jednowierszowe i operatory
 • Zastosowanie funkcji grupujących w zapytaniach zagnieżdżonych
 • Zastosowanie operatorów IN, ALL, ANY w zapytaniach wielowierszowych zagnieżdżonych
 • Podzapytania i obsługa wartości NULL
 • Podzapytania skorelowane

Praktyczne użycie operatorów zbiorowych

 • UNION ALL oraz UNION
 • Polecenie INTERSECT
 • Polecenie EXCEPT

Modyfikacja, kasowanie i dodawanie danych

 • Polecenie INSERT
 • Kopiowanie danych z innej tabeli
 • Edytujemy dane w tabeli – polecenie UPDATE
 • Polecenie DELETE
 • Polecenie TRUNCATE

Omówienie transakcji

 • Stosujemy BEGIN i COMMIT
 • Polecenie ROLLBACK oraz SAVEPOINT

Polecenia DDL

 • Przegląd najważniejszych obiektów bazy danych
 • Nazywanie obiektów – konwencje nazewnicze
 • Najważniejsze zasady podczas projektowania tabel
 • Opcje ENGINE, CHARACTER SET, COLLATE, AUTO_INCREMENT
 • Ustawiamy typy danych dla kolumn
 • Klauzula DEFAULT
 • Tworzymy pola wymagane za pomocą NOT NULL

Mechanizmy zarządzania tabelą

 • Integralność (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE)
 • Tabela wynikiem zapytania
 • Usuwanie tabel – polecenie DROP TABLE
 • Pozostałe obiekty schematu
 • Na czym polega sekwencja
 • Na czym polegają synonimy

4. Kurs Oracle SQL podstawy Warszawa – Ceny

Szkolenie Oracle SQL podstawy Warszawa - cennik


5. Szkolenie Oracle SQL podstawy w Warszawie – Terminarz

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Grudzień od 2023-12-06 do 2023-12-08 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2024-02-07 do 2024-02-09 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2024-04-10 do 2024-04-12 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2024-06-05 do 2024-06-07 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2024-08-12 do 2024-08-14 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2024-10-02 do 2024-10-04 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2024-12-04 do 2024-12-06 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia Oracle Warszawa | Szkolenia SQL Warszawa | Szkolenia z baz danych w Warszawie |


Zobacz też: