Kategoria: SQL

Wybierz szkolenie:


HintMine szkolenia zamknięte

Język SQL stosujemy najczęściej do pobierania, umieszczania i modyfikowania danych w bazach danych. Każdy serwer baz danych ma swoją wersję języka SQL. Najpopularniejszymi bazami danych w których używamy języka SQL to Oracle, MS SQL Server, MySQL.