Kurs MS SQL podstawy Łódź

HintMine

1. Kurs MS SQL podstawy Łódź – Opis

Szkolenie MS SQL od podstaw Łódź nauczy Cię pracy z bazą danych Microsoft SQL Server. Dowiedz się jak zainstalować środowisko SQL Server Management Studio i odpowiedni edytor. Zaprojektuj bazę danych, uruchom skrypty tworzące tabele. Ćwicz polecenia wybierające SELECT, łącz dane z wielu tabel, obsługuj wyniki zapytań, stosuj WHERE, TOP, DISTINCT, HAVING i wiele innych.

Kurs MS SQLa podstawy w Łodzi pozwoli Ci jak korzystać z dodatkowych funkcji, grupować dane i korzystać z zapytań zagnieżdżonych. Stosuj IN, ALL, ANY, operuj na uniach (UNION i UNION ALL). Zarządzaj danymi poprzez UPDATE i DELETE, dowiedz się do czego służy TRUNCATE. Stosuj transakcje, twórz więzy integralności, dowiedz się jak kasować tabele i poznaj zastosowanie sekwencji.


2. Szkolenie z MS SQLa dla początkujących w Łodzi – Czas trwania

szkolenie z MS SQLa podstawy Łódź - czas trwania


3. Agenda szkolenia MS SQL podstawy Łódź

Wprowadzenie do relacyjnych baz danych

  • Łączenie tabel
  • Co to jest postać normalna?
  • Operatory przydatne przy tworzeniu relacji

Zapytania wybierające SELECT

  • Pobieramy całą zawartość tabel
  • Korzystamy z operatorów
  • Do czego służą aliasy?
  • Co to są literały?

Obsługa wyników zapytań

  • Jak korzystać z WHERE?
  • Kolejność stosowania operatorów
  • TOP, OFFSET-FETCH, DISTINCT
  • Korzystamy z LIKE
  • BETWEEN … AND
  • Kiedy używamy IN?
  • Do czego służy IS NULL?
  • Instrukcja warunkowa CASE

Sortowanie wyników zapytań

  • ORDER BY
  • Sortujemy wielokolumnowo

Funkcje dodatkowe

  • Funkcje operujące na tekstach
  • Funkcje liczbowe
  • Funkcje do obsługi dat i czasu
  • Konwertowanie jawne i niejawne
  • Funkcje zagnieżdżone (funkcja w funkcji)
  • Obsługa wartości NULL w funkcjach

Grupowanie danych

  • Korzystamy z GROUP BY
  • Wiele kolumn w grupowaniu
  • Kiedy stosuje się HAVING?
  • Grupowanie i wartości NULL

Konsolidacja danych z wielu tabel

  • Poznajemy typy złączeń
  • Wewnętrzne (INNER JOIN)
  • Zewnętrzne (OUTER JOIN)
  • CROSS JOIN
  • SELF JOIN
  • Iloczyn kartezjański

Zagnieżdżanie zapytań

  • Miejsce na wstawienie podzapytań
  • Zapytania zagnieżdżone jednowierszowe
  • Zapytania zagnieżdżone wielowierszowe
  • Gdzie wstawić operatory w zapytaniach jednowierszowych?
  • Grupowanie w zapytaniach zagnieżdżonych
  • Operatory IN, ALL, ANY w zagnieżdżonych zapytaniach wielowierszowych
  • NULLe w podzapytaniach
  • Co to jest podzapytanie skorelowane?

Operatory zbiorowe i ich zastosowanie

  • Czym się różni UNION od UNION ALL?
  • Korzystamy z INTERSECT
  • Do czego służy EXCEPT?

Operacje na danych – dopisywanie, usuwanie i podmiana

  • INSERT czyli jak dopisać wartości?
  • Pobieranych wartości z innych tabel
  • Edycja wartości w tabelach UPDATE
  • Jak korzystać z DELETE?
  • Co to jest TRUNCATE?

Co to są transakcje?

  • BEGIN
  • COMMIT
  • ROLLBACK
  • SAVEPOINT

Data Definition Language (DDL)

  • Obiekty w bazie danych
  • Jak poprawnie nazywać obiekty?
  • Jak dobrze zaprojektować tabele?
  • ENGINE, CHARACTER SET, COLLATE
  • Dobieramy typ danych dla kolumn
  • DEFAULT
  • Tworzenie pól wymaganych (NOT NULL)

Zarządzanie tabelami

  • Co to są więzy integralności (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE)
  • Zapytanie którego wynikiem jest tabela
  • Kasujemy tabele – DROP TABLE
  • Co to jest sekwencja?
  • Kiedy stosować synonimy?

4. Kurs z podstaw MS SQLa w Łodzi – Ceny

Kurs MS SQLa w Łodzi - cennik


5. Szkolenie MS SQL dla początkujących Łódź – Terminarz

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Marzec od 2020-03-11 do 2020-03-13 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2020-05-27 do 2020-05-29 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2020-07-08 do 2020-07-11 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2020-09-09 do 2020-09-11 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2020-11-18 do 2020-11-20 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2021-01-13 do 2021-01-15 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2021-03-10 do 2021-03-12 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia SQL Łódź | Szkolenia z baz danych w Łodzi |


Zobacz też: