Kurs MS SQL podstawy Kraków

HintMine

1. Kurs MS SQL podstawy Kraków – Opis

Szkolenie MS SQL od podstaw Kraków nauczy Cię pracy z bazą danych Microsoft SQL Server. Dowiedz się jak zainstalować środowisko SQL Server Management Studio i odpowiedni edytor. Zaprojektuj bazę danych, uruchom skrypty tworzące tabele. Ćwicz polecenia wybierające SELECT, łącz dane z wielu tabel, obsługuj wyniki zapytań, stosuj WHERE, TOP, DISTINCT, HAVING i wiele innych.

Kurs MS SQLa podstawy w Krakowie pozwoli Ci jak korzystać z dodatkowych funkcji, grupować dane i korzystać z zapytań zagnieżdżonych. Stosuj IN, ALL, ANY, operuj na uniach (UNION i UNION ALL). Zarządzaj danymi poprzez UPDATE i DELETE, dowiedz się do czego służy TRUNCATE. Stosuj transakcje, twórz więzy integralności, dowiedz się jak kasować tabele i poznaj zastosowanie sekwencji.


2. Szkolenie z MS SQLa dla początkujących w Krakowie – Czas trwania

szkolenie z MS SQLa podstawy Kraków - czas trwania


3. Agenda szkolenia MS SQL podstawy Kraków

Wprowadzenie do relacyjnych baz danych

  • Łączenie tabel
  • Co to jest postać normalna?
  • Operatory przydatne przy tworzeniu relacji

Zapytania wybierające SELECT

  • Pobieramy całą zawartość tabel
  • Korzystamy z operatorów
  • Do czego służą aliasy?
  • Co to są literały?

Obsługa wyników zapytań

  • Jak korzystać z WHERE?
  • Kolejność stosowania operatorów
  • TOP, OFFSET-FETCH, DISTINCT
  • Korzystamy z LIKE
  • BETWEEN … AND
  • Kiedy używamy IN?
  • Do czego służy IS NULL?
  • Instrukcja warunkowa CASE

Sortowanie wyników zapytań

  • ORDER BY
  • Sortujemy wielokolumnowo

Funkcje dodatkowe

  • Funkcje operujące na tekstach
  • Funkcje liczbowe
  • Funkcje do obsługi dat i czasu
  • Konwertowanie jawne i niejawne
  • Funkcje zagnieżdżone (funkcja w funkcji)
  • Obsługa wartości NULL w funkcjach

Grupowanie danych

  • Korzystamy z GROUP BY
  • Wiele kolumn w grupowaniu
  • Kiedy stosuje się HAVING?
  • Grupowanie i wartości NULL

Konsolidacja danych z wielu tabel

  • Poznajemy typy złączeń
  • Wewnętrzne (INNER JOIN)
  • Zewnętrzne (OUTER JOIN)
  • CROSS JOIN
  • SELF JOIN
  • Iloczyn kartezjański

Zagnieżdżanie zapytań

  • Miejsce na wstawienie podzapytań
  • Zapytania zagnieżdżone jednowierszowe
  • Zapytania zagnieżdżone wielowierszowe
  • Gdzie wstawić operatory w zapytaniach jednowierszowych?
  • Grupowanie w zapytaniach zagnieżdżonych
  • Operatory IN, ALL, ANY w zagnieżdżonych zapytaniach wielowierszowych
  • NULLe w podzapytaniach
  • Co to jest podzapytanie skorelowane?

Operatory zbiorowe i ich zastosowanie

  • Czym się różni UNION od UNION ALL?
  • Korzystamy z INTERSECT
  • Do czego służy EXCEPT?

Operacje na danych – dopisywanie, usuwanie i podmiana

  • INSERT czyli jak dopisać wartości?
  • Pobieranych wartości z innych tabel
  • Edycja wartości w tabelach UPDATE
  • Jak korzystać z DELETE?
  • Co to jest TRUNCATE?

Co to są transakcje?

  • BEGIN
  • COMMIT
  • ROLLBACK
  • SAVEPOINT

Data Definition Language (DDL)

  • Obiekty w bazie danych
  • Jak poprawnie nazywać obiekty?
  • Jak dobrze zaprojektować tabele?
  • ENGINE, CHARACTER SET, COLLATE, AUTO_INCREMENT
  • Dobieramy typ danych dla kolumn
  • DEFAULT
  • Tworzenie pól wymaganych (NOT NULL)

Zarządzanie tabelami

  • Co to są więzy integralności (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE)
  • Zapytanie którego wynikiem jest tabela
  • Kasujemy tabele – DROP TABLE
  • Co to jest sekwencja?
  • Kiedy stosować synonimy?

4. Kurs z podstaw MS SQLa w Krakowie – Ceny

Kurs MS SQLa w Krakowie - cennik


5. Szkolenie MS SQL dla początkujących Kraków – Terminarz

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Kwiecień od 2020-04-01 do 2020-04-03 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2020-06-24 do 2020-06-26 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2020-08-05 do 2020-08-07 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2020-10-21 do 2020-10-23 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2020-12-02 do 2020-12-04 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2021-02-10 do 2021-02-12 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2020-04-14 do 2020-04-16 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia SQL Kraków | Szkolenia z baz danych w Krakowie |


Zobacz też: