Kategoria: Szkolenia Microsoft Office Wrocław

Szkolenia Microsoft Office Wrocław to praktyczne podejście do nauki programów wchodzących w skład najpopularniejszego na świecie zestawu narzędzi biurowych. Skupiamy się na Wordzie (edytorze tekstu), Excelu (arkuszu kalkulacyjnym), Accessie (bazie danych) i PowerPoincie (programie do opracowywania prezentacji). Szkolenia we Wrocławiu odbywają przy ul. Sztabowej i ul. Muchoborskiej.

Szkolenie Power BI z SQL Server Reporting Services

Szkolenie Power BI z SQL Server Reporting Services

Szkolenie Power BI z SQL Server Reporting Services. Twórz raporty szybko i łatwo. Analizuj dane, przekształcaj je, używaj modelu danych, stosuj funkcje DAX