Kategoria: Szkolenia Microsoft Office Łódź

Szkolenia Office Łódź to nauka pracy z tekstem (Word), obsługa i analiza i przechowywanie danych (Excel i Access) oraz ciekawe zaprezentowanie wyników (PowerPoint). Szkolenia w Łodzi są realizowane przy ul. Milionowej i ul. Dowborczyków.

Szkolenie Power BI z SQL Server Reporting Services

Szkolenie Power BI z SQL Server Reporting Services

Szkolenie Power BI z SQL Server Reporting Services. Twórz raporty szybko i łatwo. Analizuj dane, przekształcaj je, używaj modelu danych, stosuj funkcje DAX