Kategoria: Szkolenia Microsoft Office Kraków

Szkolenia Office Kraków pokażą Ci jak użyć całego potencjału pakietu Microsoft do sprawnego zarządzania danymi w firmie. Ćwiczymy obsługę dokumentów w programie Word, analizę danych w arkuszach kalkulacyjnych Excel, tworzenie prezentacji PowerPoint czy magazynowanie informacji w bazach danych Access. Szkolenia w Krakowie organizujemy przy ul. św Filipa i ul. Westerplatte.

Szkolenie Power BI z SQL Server Reporting Services

Szkolenie Power BI z SQL Server Reporting Services

Szkolenie Power BI z SQL Server Reporting Services. Twórz raporty szybko i łatwo. Analizuj dane, przekształcaj je, używaj modelu danych, stosuj funkcje DAX