Szkolenie VBA podstawy Warszawa

HintMine

1. Szkolenie VBA makra od podstaw Warszawa – Opis

Szkolenie VBA podstawy Warszawa nauczy Cię jak nagrywać makra VBA. Dowiedz się czym jest pętla, instrukcja warunkowa i zmienna. Kurs nauczy Cię jak konsolidować treści z wielu plików Excel, tworzyć programy okienkowe i obsługiwać błędy.


2. Kurs VBA dla początkujących w Warszawie – Czas trwania

Szkolenie VBA podstawy Warszawa czas trwania


3. Szkolenie VBA makra podstawy Warszawa – Zagadnienia

Nauka nagrywania makr

 • Pracujemy z oknami generatora makr
 • Jak można zaadresować komórkę podczas nagrywania?
 • Skoroszyty z obsługą makr
 • Plik personal wady i zalety
 • Pułapki podczas korzystania ze skrótów klawiszowych

Opcje zwiększające wygodę korzystania z edytora Visual Basic

 • Zapoznajemy się z najważniejszymi oknami
 • Komentowanie kodu w programie VBA
 • Zarządzamy właściwościami modułów i arkuszy
 • Tworzymy moduły z obowiązkową deklaracją zmiennych
 • Tworzymy makro do zakładania hasła dla arkusza
 • Ustawienia projektów VBA
 • Jak zabezpieczać napisane w VBA programy ?
 • Czy da się obejść zabezpieczanie kodu?

Podstawowe reguły przy programowaniu

 • Na początku był algorytm
 • Jak zapisać algorytm?
 • Zarządzamy pamięcią (odpowiedni typ dla zmiennej i stałej)
 • Zajmujemy się instrukcjami warunkowymi
 • Rozbudowujemy program o pętlę
 • Jak przerwać pętlę?
 • Pracujemy na tablicach

Korzystamy ze standardów kodowania

 • Stosujemy zmienne lokalne i globalne
 • Przyglądamy się bliżej operatorowi arytmetycznemu, logicznemu i tekstowemu
 • Omawiamy funkcje działające na tekstach i plikach

Sposoby wymiany informacji z użytkownikiem

 • Czym różnią się od siebie funkcje inputbox?
 • Jaka instrukcja pozwoli użytkownikowi wybrać zakres?
 • Stosujemy MsgBoxa do pracy z pytaniami i odpowiedziami
 • Umieszczamy dodatkowy przycisk w komunikatach
 • Korzystamy z wyświetlania informacji na pasku StatusBar

Omawiamy Excel object model

 • Wyjaśniamy różnicę pomiędzy This i ActiveWorkbook
 • Omawiamy zbiory Worksheets i Sheets
 • Stosujemy obiekt ActiveCell
 • Jak się odwoływać do komórek?

Ćwiczymy optymalizację makra VBA

 • Badanie jak długo działają makra VBA
 • Sposoby wyłączenia pokazywania makra na ekranie
 • Po co analizować treść makra?
 • Jak wykonywać makra linia po linii?
 • Praca z dodatkowymi oknami (Locals i Immediate)
 • Dodajemy BreakPoint

Kilka słów o obsłudze wyjątków

 • Omówienie typów błędów
 • Grupy wyjątków
 • Co zyskujemy dzięki tłumieniu wyjątków?
 • Do czego można użyć numery wyjątków?
 • Stosowanie spersonalizowanych tekstów dla wyjątków

Tworzymy funkcje użytkownika

 • Czym się różnią procedury i funkcje?
 • Obsługa argumentów
 • W jaki sposób funkcje wypisują wynik?

Jak obsługiwać zachowania użytkowników z użyciem makr?

 • Beforeclose
 • Instalowanie Dodatku
 • Sheetactivate
 • Uczymy się automatycznie wykonywać makra w trakcie uruchamiania plików

VBA w aplikacjach okienkowych

 • Obsługa modułów formularzy
 • Właściwości formularzy
 • W jaki sposób uruchomić UserForm?
 • Przyglądamy się kontrolkom ActiveXowym
 • ListBox
 • CheckBox
 • OptionButton
 • Zamykamy UserForma

4. Podstawowy kurs makr VBA w Warszawie – Ceny

Szkolenie VBA podstawy Warszawa cena


5. Kursy VBA od podstaw Warszawa – Terminy

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2023-02-20 do 2023-02-22 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2023-04-12 do 2023-04-14 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2023-06-12 do 2023-06-14 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2023-08-07 do 2023-08-09 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2024-02-12 do 2024-02-14 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia Excel w Warszawie | Szkolenia programowanie Warszawa | Szkolenia VBA Warszawa |


Zobacz też: