Szkolenie VBA podstawy Poznań

HintMine

1. Szkolenie VBA makra od podstaw Poznań – Opis

Szkolenie VBA podstawy Poznań zapozna Cię z rejestratorem makr i językiem Visual Basic for Applications. Twórz własne programy działające na pętlach, zmiennych i warunkach. Pisz programy do zbierania danych z wielu plików Excela. Kurs nauczy Cię też projektować makra oparte na formularzach i korzystać z grafiki.


2. Kurs VBA dla początkujących w Poznaniu – Czas trwania

Szkolenie VBA podstawy Poznań - czas trwania


3. Szkolenie VBA makra podstawy Poznań – Zagadnienia

Rejestrator makr

 • Omówienie okna rejestrowania makr
 • Odwołania względne i bezwzględne rejestratora
 • Gdzie zapisywać makra
 • Omówienie skoroszytu makr osobistych

Efektywna praca z edytorem

 • Najważniejsze okna
 • Wybrane opcje i ułatwienia
 • Paski narzędzi
 • Właściwości modułu
 • Właściwości arkusza
 • Właściwości VBAProject (zabezpieczanie kodu przed przeglądaniem)
 • Najważniejsze skróty klawiszowe

Podstawy programowania

 • Co to jest algorytm?
 • Sposoby zapisu algorytmów
 • Zmienne i stałe
 • Typy zmiennych
 • Instrukcje warunkowe (If then, Select case)
 • Pętle (do…loop, for next)
 • Wcześniejsze zakończenie pętli (exit)
 • Co to jest tablica ?

Dobre praktyki programowania

 • Po co deklarować zmienne ?
 • Omówienie zasięgu oraz czasu życia zmiennych
 • Operatory w VBA (logiczne, arytmetyczne, tekstowe, konkatenacja)
 • Wybrane funkcje tekstowe (left, right, trim, replace, mid itd.)
 • Wybrane funkcje plikowe (chdrive, mkdir, name, dir itd.)
 • Sposoby na pobieranie i wpisywanie danych z arkusza (cells, range, activecell)
 • Pisanie funkcji użytkownika

Interakcja z użytkownikiem

 • Okna VBA.inputbox i Application.inputbox
 • Okno MsgBox
 • Informowanie użytkownika za pomocą paska stanu (statusbar)

Model obiektowy MS Excel

 • Wyjaśnienie idei modelu obiektowego
 • Wybrane właściwości obiektu Application
 • Obiekt ThisWorkbook
 • Różnica między kolekcją Worksheets i Sheets
 • Omówienie obiektów active (ActiveWorkbook, ActiveSheet, ActiveCell itd.)
 • Obiekty Cells, Range

Podstawy optymalizacji

 • Timer
 • Application.ScreenUpdating
 • Application.Calculate

Efektywne sposoby analizowania kodu (Debuging)

 • Krokowe uruchamianie programów (F8)
 • Podglądanie zmiennych (okno Locals)
 • Omówienie okna Immediate
 • Dodawanie i obsługa czujki (Watch window)
 • Dodawanie punktów przerwań

Sposoby obsługi błędów

 • Omówienie typów błędów
 • Sposoby obsługi błędów
 • Instrukcja On Error Resume Next
 • Obiekt Err

Praktyczne wykorzystywanie zdarzeń

 • Omówienie wybranych zdarzeń arkusza
 • Omówienie wybranych zdarzeń skoroszytu

Wstęp do projektowania formularzy

 • Dodawanie modułu formularza
 • Omówienie podstawowych kontrolek
 • Uruchamianie formularzy

4. Podstawowy kurs makr VBA w Poznaniu – Ceny

Szkolenie VBA podstawy Poznań - cennik


5. Kursy VBA od podstaw Poznań – Terminy

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2023-02-20 do 2023-02-22 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2023-04-12 do 2023-04-14 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2023-06-12 do 2023-06-14 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2023-08-07 do 2023-08-09 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2024-02-12 do 2024-02-14 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia Excel w Poznaniu | Szkolenia programowanie Poznań | Szkolenia VBA Poznań |


Zobacz też: