Szkolenie VBA średnio zaawansowane

HintMine

1. Szkolenie VBA średnio zaawansowane – Opis

Szkolenie VBA średnio zaawansowane zapozna Cię z właściwościami projektu VBA, obsługą zmiennych, ich zasięgiem i czasem życia. Poznasz działanie instrukcji warunkowych i pętli. Dowiesz się w jaki sposób przejrzeć wszystkie pliki z katalogu dzięki funkcji Dir i pętli Do…Loop. Nauczysz się korzystać z funkcji wbudowanych oraz tworzenia własnych funkcji. Następnie poznasz sposoby zapisania wszystkich swoich programów w pliku dodatku i udostępnienia ich innym.


2. Szkolenie VBA średnio zaawansowane – Czas trwania

Szkolenie VBA średnio zaawansowane - czas trwania


3. Szkolenie VBA średnio zaawansowane – Zagadnienia

Wygodne używanie edytora VBA

 • Przegląd przydatnych okien
 • Dodajemy pasek edycji
 • Jak komentować blok kodu
 • Ustawiamy arkusz kalkulacyjny
 • Makra VBA zabezpieczające arkusz kalkulacyjny hasłem
 • Arkusz bardzo ukryty (xlSheetVeryHidden)

Co ustawić w projekcie VBA

 • Ustawienie Option Explicit
 • Pisząc makra muszę zadeklarować zmienną?
 • Zakładanie hasła w projekcie VBA
 • Sposoby odczytu i edycji zahasłowanego projektu VBA

Obsługa zmiennych

 • Co to jest czas życia zmiennej?
 • Jak daleko może sięgnąć zmienna?
 • Pobieranie i wpisywanie danych w arkusz kalkulacyjny (cells, range, activecell)
 • Są dwa inputboxy (Application i VBA)
 • Pobieranie zakresów od użytkownika
 • Wyświetlamy i pobieramy informacje MsgBoxem
 • Kilka przycisków w oknie MsgBoxa
 • Wyświetlanie ikon
 • Programowanie przycisku domyślnego
 • Programowanie paska stanu (statusbar)

Instrukcje sterujące

 • Różnice między If i Select Case
 • Której pętli użyć (For…Next, Do…Loop, For Each)?
 • Zmienna z wieloma wartościami (tablica)

Funkcje wbudowane

 • Makra działające na tekstach (left, right, trim, mid)
 • Makra działające na plikach (dir, name, mkdir, filecopy)

Piszemy własną funkcję

 • Zbiór argumentów obowiązkowych
 • Zbiór argumentów opcjonalnych
 • Tworzymy własny opis funkcji
 • Opisujemy argumenty

Tworzymy dodatki

 • Tytuł wyświetlany użytkownikowi
 • Panel dokumentu
 • Plik .xlam

Plik z własną wstążką

 • Struktura pliku Microsoft Excel
 • Budowanie kodu XML
 • Grupy
 • Programowanie ikon w zakładce
 • Programowanie callbacks – wyzwalaczy

Optymalizujemy kod makra

 • Jak długo trwa wykonywanie makra ? – Timer
 • ScreenUpdating
 • Kod wyłączający przeliczanie arkusza (calculate)

Analizujemy kod programu

 • Wykonywanie programu linia po linii (F8)
 • Locals window czyli co się dzieje w środku makra
 • Immediate
 • Watch window
 • Przerwania

Jak sobie radzić z debugowaniem?

 • Jakie błędy zdarzają się najczęściej
 • Kiedy tłumić błędy
 • On error goto 0
 • Sprawdzamy Err.Number
 • Programujemy własne treści błędów

4. Szkolenie VBA średnio zaawansowane – Ceny

Szkolenie VBA średnio zaawansowane cennik


5. Szkolenie VBA średnio zaawansowane – Terminy

Powrót do:
Programowanie | Szkolenia Excel | Szkolenia i kursy VBA (Makra) | Szkolenia Microsoft |


Zobacz też: