Kategorie powiązane:

Szkolenie Oracle SQL podstawy

HintMine

1. Opis szkolenia Oracle SQL podstawy

Szkolenia Oracle SQL podstawy nauczą Cię poruszania się po jednej z najpopularniejszych baz danych na świecie. Dowiesz się jakich poleceń używać do wybierania danych oraz doprecyzowania zwracanych wyników. Poznasz klauzulę WHERE, DISTINCT, BETWEEN i wiele innych. Nauczysz się jak grupować i konsolidować dane, korzystać z różnego rodzaju złączeń i zapytań zagnieżdżonych. Zobaczysz jak modyfikować i kasować dane, stosować transakcje i zarządzać obiektami.


2. Czas trwania szkolenia Oracle SQL podstawy

szkolenia Oracle SQL podstawy - czas trwania


3. Zagadnienia realizowane w trakcie szkolenia Oracle SQL podstawy

Co to są relacyjne bazy danych?

 • Tworzymy połączenia pomiędzy tabelami
 • Postacie normalne
 • Korzystamy z operatorów relacyjnych

Tworzenie zapytań wybierających

 • SELECT
 • Jak pobrać całą zawartość tabeli
 • Wstawiamy do zapytania operatory arytmetyczne
 • Co to jest alias?
 • Korzystamy z literałów

Doprecyzowanie wyniku zapytania

 • Dodajemy warunki WHERE
 • Operatory i ich priorytety
 • Do czego służy DISTINCT
 • Dopasowania z zastosowaniem LIKE
 • BETWEEN … AND
 • Klauzula IN
 • Jak działa IS NULL?

Sortujemy wyniki zapytania

 • ORDER BY
 • Sortowanie po wielu kolumnach

Korzystamy z dodatkowych funkcji

 • Funkcja jednowierszowa i wielowierszowa
 • Funkcje operujące na tekstach
 • Funkcje liczbowe
 • Funkcje do obsługi dat i czasu
 • Konwertowanie jawne i niejawne
 • Funkcje zagnieżdżone (funkcja w funkcji)
 • Prezentowanie wyników funkcji
 • Obsługa wartości NULL

Funkcje grupujące dane

 • Grupowanie z wykorzystaniem GROUP BY
 • Grupowanie po kilku kolumnach
 • Używamy HAVING
 • Radzenie sobie z NULLami w grupowaniu

Konsolidacja danych

 • Rodzaje złączeń
 • Praktyczne zastosowanie aliasów
 • Złączenie nie równowartościowe
 • Omówienie złączeń wewnętrznych (INNER JOIN)
 • Obsługa OUTER JOIN – złączenia zewnętrzne
 • Radzenie sobie z Iloczynem kartezjańskim

Zagnieżdżamy zapytania

 • Gdzie umieścić podzapytanie
 • Zapytania zagnieżdżone z jednym wierszem
 • Zapytania zagnieżdżone z wieloma wierszami
 • Zapytania jednowierszowe i operatory
 • Zastosowanie funkcji grupujących w zapytaniach zagnieżdżonych
 • Zastosowanie operatorów IN, ALL, ANY w zapytaniach wielowierszowych zagnieżdżonych
 • Podzapytania i obsługa wartości NULL
 • Podzapytania skorelowane

Praktyczne użycie operatorów zbiorowych

 • UNION ALL oraz UNION
 • Polecenie INTERSECT
 • Polecenie EXCEPT

Modyfikacja, kasowanie i dodawanie danych

 • Polecenie INSERT
 • Kopiowanie danych z innej tabeli
 • Edytujemy dane w tabeli – polecenie UPDATE
 • Polecenie DELETE
 • Polecenie TRUNCATE

Omówienie transakcji

 • Stosujemy BEGIN i COMMIT
 • Polecenie ROLLBACK oraz SAVEPOINT

Polecenia DDL

 • Przegląd najważniejszych obiektów bazy danych
 • Nazywanie obiektów – konwencje nazewnicze
 • Najważniejsze zasady podczas projektowania tabel
 • Opcje ENGINE, CHARACTER SET, COLLATE, AUTO_INCREMENT
 • Ustawiamy typy danych dla kolumn
 • Klauzula DEFAULT
 • Tworzymy pola wymagane za pomocą NOT NULL

Mechanizmy zarządzania tabelą

 • Integralność (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE)
 • Tabela wynikiem zapytania
 • Usuwanie tabel – polecenie DROP TABLE
 • Pozostałe obiekty schematu
 • Na czym polega sekwencja
 • Na czym polegają synonimy

4. Ceny szkolenia Oracle SQL podstawy

szkolenia Oracle SQL podstawy cennik


5. Terminy szkolenia Oracle SQL podstawy

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2017-01-16 do 2017-01-18 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2017-03-08 do 2017-03-10 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2017-05-10 do 2017-05-12 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2017-07-03 do 2017-07-05 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2017-09-04 do 2017-09-06 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2017-11-20 do 2017-11-22 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2018-01-17 do 2018-01-19 wypełnij zgłoszenie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2016-02-08 do 2016-02-10 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2017-04-05 do 2017-04-07 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2017-06-05 do 2017-06-07 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2017-08-09 do 2017-08-11 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2017-10-09 do 2017-10-11 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2017-12-27 do 2017-12-29 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2018-02-12 do 2018-02-14 wypełnij zgłoszenie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2017-01-16 do 2017-01-18 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2017-03-08 do 2017-03-10 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2017-05-10 do 2017-05-12 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2017-07-03 do 2017-07-05 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2017-09-04 do 2017-09-06 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2017-11-20 do 2017-11-22 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2018-01-17 do 2018-01-19 wypełnij zgłoszenie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2016-02-08 do 2016-02-10 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2017-04-05 do 2017-04-07 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2017-06-05 do 2017-06-07 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2017-08-09 do 2017-08-11 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2017-10-09 do 2017-10-11 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2017-12-27 do 2017-12-29 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2018-02-12 do 2018-02-14 wypełnij zgłoszenie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2016-02-08 do 2016-02-10 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2017-04-05 do 2017-04-07 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2017-06-05 do 2017-06-07 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2017-08-09 do 2017-08-11 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2017-10-09 do 2017-10-11 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2017-12-27 do 2017-12-29 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2018-02-12 do 2018-02-14 wypełnij zgłoszenie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2017-01-16 do 2017-01-18 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2017-03-08 do 2017-03-10 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2017-05-10 do 2017-05-12 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2017-07-03 do 2017-07-05 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2017-09-04 do 2017-09-06 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2017-11-20 do 2017-11-22 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2018-01-17 do 2018-01-19 wypełnij zgłoszenie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2017-01-16 do 2017-01-18 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2017-03-08 do 2017-03-10 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2017-05-10 do 2017-05-12 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2017-07-03 do 2017-07-05 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2017-09-04 do 2017-09-06 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2017-11-20 do 2017-11-22 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2018-01-17 do 2018-01-19 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Bazy danych | Oracle | SQL |


Zobacz też: