Kategorie powiązane:

Szkolenia Oracle SQL zaawansowany

HintMine

1. Opis szkolenia Oracle SQL zaawansowany

Szkolenia Oracle SQL zaawansowany pokazują jak zarządzać użytkownikami oraz obiektami schematu. Nauczysz się jak obsługiwać duże zbiory danych, stosować w praktyce polecenia MERGE, RETURNING, CASE czy DECODE. Poznasz mechanizmy tworzenia raportów z danych powiązanych. Dowiesz się jak pisać zaawansowane zapytania zagnieżdżone i wzbogacać je o złączenia. Na koniec zobaczysz metody pracy z danymi hierarchicznymi i zastosujesz w praktyce wyrażenia regularne.


2. Czas trwania szkolenia Oracle SQL zaawansowany

Szkolenie Oracle SQL zaawansowany - czas trwania


3. Zagadnienia realizowane w trakcie szkolenia Oracle SQL zaawansowany

Administrujemy użytkownikami

 • Zarządzanie uprawnieniami systemowymi
 • Zarządzanie uprawnieniami obiektowymi
 • Role
 • Co to są linki?

Zarządzamy obiektami schematu

 • Aktualizujemy właściwości tabeli (ALTER TABLE)
 • Zarządzanie kolumnami
 • Obsługa ograniczeń (CONSTRAINTS)
 • Co to jest indeks?
 • FLASHBACK

Pracujemy z dużymi zbiorami danych

 • MERGE
 • RETURNING
 • Zbiory danych i polecenie INSERT
 • Kilka słów o instrukcjach warunkowych
 • CASE
 • DECODE

Tworzenie raportów z danych powiązanych

 • GROUP BY
 • HAVING
 • ROLLUP
 • CUBE
 • GROUPING
 • GROUPING SETS

Strefy czasowe

 • TIMESTAMP
 • DATE
 • Konwersje

Piszemy zaawansowane zapytania zagnieżdżone

 • Zagnieżdżone zapytanie wielokolumnowe
 • Jak używać FROM w zapytaniach zagnieżdżonych?
 • Jak używać WITH w zapytaniach zagnieżdżonych?

Korzystamy ze złączeń

 • Nierównościowe
 • ANTI JOIN

Praca z danymi hierarchicznymi

 • Struktura drzewa
 • Czym są pseudo kolumny?
 • Sortowanie wyników zapytań hierarchicznych
 • Wybrane funkcje

Wyrażenia regularne

 • Jak używać wyrażeń prostych?
 • Jak korzystać z wyrażeń złożonych?

4. Ceny szkolenia Oracle SQL zaawansowany

Szkolenia Oracle SQL zaawansowany cennik


5. Terminy szkolenia Oracle SQL zaawansowany

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2017-02-16 do 2017-02-17 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2017-04-20 do 2017-04-21 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2017-06-22 do 2017-06-23 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2017-08-21 do 2017-08-22 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2017-10-19 do 2017-10-20 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2017-12-04 do 2017-12-05 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2018-02-15 do 2018-02-16 wypełnij zgłoszenie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2017-01-19 do 2017-01-20 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2017-03-16 do 2017-03-17 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2017-05-18 do 2017-05-19 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2017-07-10 do 2017-07-11 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2017-09-21 do 2017-09-22 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2017-11-23 do 2017-11-24 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2018-01-25 do 2018-01-26 wypełnij zgłoszenie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2017-02-16 do 2017-02-17 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2017-04-20 do 2017-04-21 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2017-06-22 do 2017-06-23 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2017-08-21 do 2017-08-22 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2017-10-19 do 2017-10-20 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2017-12-04 do 2017-12-05 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2018-02-15 do 2018-02-16 wypełnij zgłoszenie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2017-01-19 do 2017-01-20 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2017-03-16 do 2017-03-17 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2017-05-18 do 2017-05-19 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2017-07-10 do 2017-07-11 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2017-09-21 do 2017-09-22 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2017-11-23 do 2017-11-24 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2018-01-25 do 2018-01-26 wypełnij zgłoszenie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2017-01-19 do 2017-01-20 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2017-03-16 do 2017-03-17 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2017-05-18 do 2017-05-19 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2017-07-10 do 2017-07-11 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2017-09-21 do 2017-09-22 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2017-11-23 do 2017-11-24 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2018-01-25 do 2018-01-26 wypełnij zgłoszenie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2017-02-16 do 2017-02-17 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2017-04-20 do 2017-04-21 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2017-06-22 do 2017-06-23 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2017-08-21 do 2017-08-22 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2017-10-19 do 2017-10-20 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2017-12-04 do 2017-12-05 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2018-02-15 do 2018-02-16 wypełnij zgłoszenie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2017-02-16 do 2017-02-17 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2017-04-20 do 2017-04-21 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2017-06-22 do 2017-06-23 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2017-08-21 do 2017-08-22 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2017-10-19 do 2017-10-20 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2017-12-04 do 2017-12-05 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2018-02-15 do 2018-02-16 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Bazy danych | Oracle | SQL |


Zobacz też: