Kurs Oracle SQL zaawansowany w Łodzi

HintMine

1. Szkolenie Oracle SQL zaawansowany Łódź – Opis

Szkolenie Oracle SQL zaawansowany Łódź pokaże Ci jak zarządzać użytkownikami oraz obiektami schematu. Nauczysz się jak obsługiwać duże zbiory danych, stosować w praktyce polecenia MERGE, RETURNING, CASE czy DECODE. Kurs Oracle SQL dla zaawansowanych w Łodzi nauczy Cię tworzenia raportów z danych powiązanych, pisania zaawansowanych zapytań zagnieżdżonych i tworzenia złączeń. Zobaczysz metody pracy z danymi hierarchicznymi i zastosujesz w praktyce wyrażenia regularne.


2. Kurs Oracle SQL dla zaawansowanych w Łodzi – Czas trwania

Szkolenie Oracle SQL zaawansowany Łódź - czas trwania


3. Zagadnienia realizowane w trakcie szkolenia Oracle SQL dla zaawansowanych Łódź

Administrujemy użytkownikami

 • Zarządzanie uprawnieniami systemowymi
 • Zarządzanie uprawnieniami obiektowymi
 • Role
 • Co to są linki?

Zarządzamy obiektami schematu

 • Aktualizujemy właściwości tabeli (ALTER TABLE)
 • Zarządzanie kolumnami
 • Obsługa ograniczeń (CONSTRAINTS)
 • Co to jest indeks?
 • FLASHBACK

Pracujemy z dużymi zbiorami danych

 • MERGE
 • RETURNING
 • Zbiory danych i polecenie INSERT
 • Kilka słów o instrukcjach warunkowych
 • CASE
 • DECODE

Tworzenie raportów z danych powiązanych

 • GROUP BY
 • HAVING
 • ROLLUP
 • CUBE
 • GROUPING
 • GROUPING SETS

Strefy czasowe

 • TIMESTAMP
 • DATE
 • Konwersje

Piszemy zaawansowane zapytania zagnieżdżone

 • Zagnieżdżone zapytanie wielokolumnowe
 • Jak używać FROM w zapytaniach zagnieżdżonych?
 • Jak używać WITH w zapytaniach zagnieżdżonych?

Korzystamy ze złączeń

 • Nierównościowe
 • ANTI JOIN

Praca z danymi hierarchicznymi

 • Struktura drzewa
 • Czym są pseudo kolumny?
 • Sortowanie wyników zapytań hierarchicznych
 • Wybrane funkcje

Wyrażenia regularne

 • Jak używać wyrażeń prostych?
 • Jak korzystać z wyrażeń złożonych?

4. Kurs Oracle SQL zaawansowany w Łodzi – Ceny

Kurs Oracle SQL zaawansowany w Łodzi cennik


5. Zaawansowane szkolenie Oracle SQL Łódź – Terminarz

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2018-02-15 do 2018-02-16 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2018-04-19 do 2018-04-20 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2018-06-21 do 2018-06-22 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2018-08-30 do 2018-08-31 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2018-10-18 do 2018-10-19 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2018-12-13 do 2018-12-14 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2019-02-07 do 2019-02-08 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia Oracle Łódź | Szkolenia SQL Łódź | Szkolenia z baz danych w Łodzi |


Zobacz też: