Kategorie powiązane:

Szkolenie Excel dla analityków

HintMine

1. Szkolenie Excel dla analityków – Opis

Szkolenie Excel dla analityków nauczy Cię jak tworzyć raporty wzbogacone formułami finansowymi i logicznymi. Poznasz narzędzia do pracy tekstami, funkcje wyszukujące (wyszukaj.pionowo) i mechanizmy pobierania danych z bazy danych i z innych plików np. tekstowych. Zobaczysz jak zastosować scenariusze, sumy częściowe i grupowanie a także narzędzie szukaj wyniku. Dokładnie przećwiczysz pracę z tabelą przestawną, nauczysz się min. wstawiania kolumn, dodawania filtrów i grupowania.


2. Szkolenie Excel dla analityków – Czas trwania

Szkolenie Excel dla analityków - czas trwania


3. Szkolenie Excel dla analityków – Harmonogram

Excel formuły operujące na danych

 • Formuły do wychwytywania danych z tekstu
 • Analiza warunkowa w Microsoft Excel formuły logiczne
 • Wyliczanie wartości pożyczek, kredytów poprzez funkcje finansowe
 • Stosowane w Excel formuły wyszukiwania i adresu
 • Funkcje statystyczne i matematyczne
 • Sprawdzanie zgodności danych

Formatowanie warunkowe

 • Reguły wyróżniania komórek
 • Pierwsze i ostatnie
 • Paski danych, skale kolorów i zestawy ikon
 • Arkusz kalkulacyjny Excel formuły do sterowania regułami

Wybieranie istotnych danych

 • Użycie autofiltra
 • Filtry tekstowe
 • Filtrowanie zaawansowane
 • Sortowanie danych po wielu kryteriach
 • Sortujemy dane po własnych listach

Narzędzia do prognozowania

 • Scenariusze
 • Grupowanie i konspekty
 • Narzędzie szukaj wyniku czyli analiza dla jednego czynnika
 • Wiele kryteriów w analizie (Solver)

Tabela przestawna analiza danych

 • Tabela przestawna – analiza danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Pokazujemy i ukrywamy podsumowania
 • Prezentowanie danych jako procent wiersza, kolumny, całości
 • Tabela przestawna – obliczenia i średnie
 • Tabela przestawna – konsolidowanie danych
 • Stosujemy wykres przestawny do zaprezentowania danych

Praca z wieloma komórkami i arkuszami

 • Konsolidacja danych
 • Oferowane przez arkusz Excel formuły tablicowe
 • Tabela i jej praktyczne zastosowanie
 • Używamy nazw
 • Korzystamy z menadżera nazw
 • Nazwy z zaznaczenia

Jak zobrazować dane na wykresie

 • Tworzenie wykresów
 • Odmiany wykresów
 • Układ i styl wykresu
 • Etykiety oraz tytuły danych
 • Ukrywanie i pokazywanie legendy
 • Wyświetlanie i ukrywanie osi głównej
 • Osie pomocnicze pokazywanie i ukrywanie
 • Zapisywanie wykresu jako szablonu

4. Szkolenie Excel dla analityków – Ceny

Szkolenie Excel dla analityków


5. Szkolenie Excel dla analityków – Terminy

Powrót do:
Szkolenia Excel | Szkolenia Microsoft |


Zobacz też: