Szkolenie VBA Poznań dla zaawansowanych

HintMine

1. Szkolenie VBA Poznań dla zaawansowanych – opis

Szkolenie VBA Poznań dla zaawansowanych nauczy Cię korzystania z tablic statycznych i dynamicznych, dowiesz się jak wywoływać programy znajdujące się w innych modułach i plikach. Zobaczysz jak przekazywać parametry ByRef i ByVal i czym różni się takie przekazanie. Nauczysz się programowania innych aplikacji poprzez VBA, zautomatyzujesz tworzenie prezentacji PowerPoint i obsługę maili poprzez Outlook. Poznasz sposoby dostępu do baz danych Access, MySQL, Oracle, obiekty OLE, ADODB, DAO, FileSystemObject i wiele innych. Oprogramujesz wykresy, kalendarze, napiszesz własną klasę i stworzysz swoje obiekty, typy, kolekcje i enumeracje.


2. Szkolenie VBA Poznań dla zaawansowanych – czas trwania

Szkolenie VBA Poznań dla zaawansowanych - czas trwania


3. Szkolenie VBA Poznań dla zaawansowanych – zagadnienia

Zmienne tablicowe

 • Tablica statyczna
 • Tablica dynamiczna
 • Korzystanie ze zmiennych Variant jako tablicy
 • Tworzenie tablic wielowymiarowych
 • Sortowanie tablic (bąbelkowe, arkuszowe)
 • Sortowanie danych wg list niestandardowych

Model obiektowy MS Excel

 • Właściwości obiektu Worktsheet (ochrona,ukrywanie)
 • Kolekcje Worktsheets i Sheets
 • Właściwości obiektu Workbook i ThisWorkbook
 • Kolekcja Workbooks
 • Walidowanie arkuszy z poziomu kodu
 • Najważniejsze metody i właściwości obiektu Range
 • CurrentRegion
 • Metoda find

Wykonywanie Procedur

 • Wywoływanie procedur z zamkniętych skoroszytów
 • Przekazywanie parametrów między procedurami
 • Sposoby przekazania przez referencje i wartość (ByRef i ByVal)

Dodatkowe właściwości funkcji

 • Funkcje z parametrami domyślnymi
 • Tworzenie funkcji z parametrami opcjonalnymi
 • Tworzenie funkcji z dowolną ilością parametrów (ParamArray)
 • Korzystanie z funkcji wbudowanych Excela (kolekcja WorksheetFunction)
 • Praktyczne wykorzystanie funkcji konwertujących

Obsługa plików tekstowych z poziomu VBA

 • Tryby otwarcia (Append,Input,Output)
 • Funkcja FreeFile
 • Funkcje czytające dane z pliku (Line Input#, Input#, Input)
 • Funkcje wpisujące dane do pliku (Write#, Print#)
 • Rekordy w pliku i operator „;”
 • Zastosowanie tablic do efektywnego przetwarzania danych w pliku tekstowym
 • Omówienie Excelowego mechanizmu pobierania plików
 • Funkcja FileSearch (wyszukiwanie plików po zawartości)

Współpraca Excela z innymi aplikacjami

 • OLE (Object Linking and Embedding)
 • Wczesne i późne wiązanie
 • Obsługa MS Word z poziomu MS Excel
 • ADODB – obsługa baz danych z poziomu MS Excel
 • Obiekty Recordset, Connection
 • Właściwość CopyfromRecordset
 • Współpraca z bazą danych Access i MySQL
 • Pobieranie wyników zapytań z bazy do Excela
 • Wpisywanie danych z Excela do Bazy

Obsługa zdarzeń

 • Zdarzenia na poziomie skoroszytu
 • Zdarzenia na poziomie arkusza
 • Zdarzenia kontrolek

Dodatki

 • Opcje projektu VBA
 • Lokalizowanie referencji
 • Zabezpieczanie dodatku hasłem

Obsługa wykresów z poziomu kodu

 • Omówienie obiektu Chart i kolekcji Charts
 • Chartwizard
 • Różnice w kodzie wykresu osadzonego i arkuszowego
 • Eksport wykresów do pliku graficznego

Wstęp do programowania obiektowego

 • Tworzenie enumeracji
 • Własne typy danych (User-defined Type)
 • Tworzenie kolekcji
 • Dodawanie i usuwanie elementów kolekcji
 • Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu)
 • Dodawanie modułu klasy i omówienie jego właściwości
 • Zasady tworzenia obiektów
 • Tworzenie metod
 • Tworzenie właściwości
 • Property Let
 • Property Get
 • Property Set
 • Omówienie konstruktora

4. Szkolenie VBA Poznań dla zaawansowanych – ceny

Szkolenie VBA Poznań dla zaawansowanych - cennik


5. Szkolenie VBA Poznań dla zaawansowanych – terminy

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2022-02-23 do 2022-02-25 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2022-04-27 do 2022-04-29 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2022-06-28 do 2022-06-30 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2022-08-24 do 2022-08-26 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2022-10-26 do 2022-10-28 brak miejsc
Grudzień od 2022-12-28 do 2022-12-30 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2023-02-27 do 2023-03-01 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia Excel w Poznaniu | Szkolenia programowanie Poznań | Szkolenia VBA Poznań |


Zobacz też: