Szkolenie Java podstawy Gdańsk

HintMine

1. Szkolenie Java podstawy Gdańsk – opis

Kurs Java podstawy Gdańsk, nauczy Cię jak zainstalować IDE Javy, zapozna Cię ze składnią, tworzeniem zmiennych i stałych. Skorzystaj z JQS (Java Quick Starter), opanuj typy proste i referencyjne, zmienne tablicowe i pętle. Szkolenie Java podstawy w Gdańsku nauczy Cię programować obiektowo, tworzyć klasy, obiekty, właściwości i metody. Zapoznaj się z pojęciem klasy abstrakcyjnej, polimorfizmu, dziedziczenia i interfejsów. Opanuj swinga, aplety i programy wielowątkowe.


2. Kurs Java od podstaw w Gdańsku – Czas trwania

Szkolenie Java podstawy Gdańsk - czas trwania


3. Szkolenie z podstaw Javy Gdańsk – Zagadnienia

Przegląd środowiska Java

 • Instalujemy potrzebne pakiety
 • Korzystamy z Java Quick Starter JQS
 • Jak sprawdzić, czy w komputerze działa środowisko Java ?
 • Przegląd najważniejszych definicji i pojęć
 • Najbardziej przydatne narzędzia
 • Jak sobie radzić po szkoleniu – przydatne fora, linki oraz dokumentacja

Składnia języka Java – omówienie

 • Jak deklarować zmienne?
 • Przegląd typów prostych i referencyjnych
 • Rodzaje pętli
 • Praktyczne użycie tablic

Programowanie obiektowe

 • Wyjaśnienie pojęcia klasy oraz obiektu
 • Tworzymy projekt klasy
 • Deklarowanie obiektu danej klasy
 • Kodujemy właściwość dla obiektu
 • Jak stworzyć metodę obiektu
 • Jak działa referencja?
 • Omówienie interfejsów
 • Jak działa dziedziczenie?
 • Omówienie klas abstrakcyjnych
 • Na czym polega polimorfizm

Wejście/wyjście

 • Poprzez pliki
 • Co to jest kolekcja
 • Co to jest strumień
 • Filtry
 • Korzystamy z serializacji

Tworzenie interfejsu graficznego

 • Jak jest zbudowane okno
 • Korzystamy ze zdarzeń
 • Tworzenie pola tekstowego, przycisku i etykiety
 • Tworzenie własnego apletu
 • Wprowadzenie do Swing

Stosujemy obsługę błędów (wyjątków)

 • Przetwarzanie krokowe

Własne typy wyjątków

 • Obsługa wielowątkowości
 • Jak działają programy wielowątkowe
 • Jak długo „żyje” wątek
 • Synchronizacja
 • Stosowanie zabezpieczeń

4. Ceny szkolenia z podstaw Javy Gdańsk

Szkolenie Java podstawy Gdańsk - cena


5. Terminy szkoleń Java podstawy w Gdańsku

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Kwiecień od 2019-04-15 do 2019-04-17 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2019-06-17 do 2019-06-19 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2019-08-19 do 2019-08-21 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2019-10-07 do 2019-10-09 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2019-12-16 do 2019-12-18 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2020-02-03 do 2020-02-05 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2020-04-20 do 2020-04-22 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Java | Szkolenia Java Gdańsk | Szkolenia programowanie Gdańsk |


Zobacz też: