Kurs Oracle SQL zaawansowany w Katowicach

HintMine

1. Szkolenie Oracle SQL zaawansowany Katowice – Opis

Szkolenie Oracle SQL zaawansowany Katowice pokaże Ci jak zarządzać użytkownikami oraz obiektami schematu. Nauczysz się jak obsługiwać duże zbiory danych, stosować w praktyce polecenia MERGE, RETURNING, CASE czy DECODE. Kurs Oracle SQL dla zaawansowanych w Katowicach nauczy Cię tworzenia raportów z danych powiązanych, pisania zaawansowanych zapytań zagnieżdżonych i tworzenia złączeń. Zobaczysz metody pracy z danymi hierarchicznymi i zastosujesz w praktyce wyrażenia regularne.


2. Kurs Oracle SQL dla zaawansowanych w Katowicach – Czas trwania

Szkolenie Oracle SQL zaawansowany Katowice - czas trwania


3. Zagadnienia realizowane w trakcie szkolenia Oracle SQL dla zaawansowanych Katowice

Administrujemy użytkownikami

 • Zarządzanie uprawnieniami systemowymi
 • Zarządzanie uprawnieniami obiektowymi
 • Role
 • Co to są linki?

Zarządzamy obiektami schematu

 • Aktualizujemy właściwości tabeli (ALTER TABLE)
 • Zarządzanie kolumnami
 • Obsługa ograniczeń (CONSTRAINTS)
 • Co to jest indeks?
 • FLASHBACK

Pracujemy z dużymi zbiorami danych

 • MERGE
 • RETURNING
 • Zbiory danych i polecenie INSERT
 • Kilka słów o instrukcjach warunkowych
 • CASE
 • DECODE

Tworzenie raportów z danych powiązanych

 • GROUP BY
 • HAVING
 • ROLLUP
 • CUBE
 • GROUPING
 • GROUPING SETS

Strefy czasowe

 • TIMESTAMP
 • DATE
 • Konwersje

Piszemy zaawansowane zapytania zagnieżdżone

 • Zagnieżdżone zapytanie wielokolumnowe
 • Jak używać FROM w zapytaniach zagnieżdżonych?
 • Jak używać WITH w zapytaniach zagnieżdżonych?

Korzystamy ze złączeń

 • Nierównościowe
 • ANTI JOIN

Praca z danymi hierarchicznymi

 • Struktura drzewa
 • Czym są pseudo kolumny?
 • Sortowanie wyników zapytań hierarchicznych
 • Wybrane funkcje

Wyrażenia regularne

 • Jak używać wyrażeń prostych?
 • Jak korzystać z wyrażeń złożonych?

4. Kurs Oracle SQL zaawansowany w Katowicach – Ceny

Kurs Oracle SQL zaawansowany w Katowicach cennik


5. Zaawansowane szkolenie Oracle SQL Katowice – Terminarz

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Kwiecień od 2020-04-23 do 2020-04-24 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2020-06-18 do 2020-06-19 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2020-08-20 do 2020-08-21 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2020-10-08 do 2020-10-09 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2020-12-17 do 2020-12-18 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2021-02-25 do 2021-02-26 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2021-04-22 do 2021-04-23 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia Oracle Katowice | Szkolenia SQL Katowice | Szkolenia z baz danych w Katowicach |


Zobacz też: