Szkolenie MS Project od podstaw Łódź

HintMine

1. Szkolenie MS Project od podstaw Łódź – Opis

Szkolenie MS Project od podstaw Łódź nauczy Cię jak sprawnie zaplanować, przeprowadzić i kontrolować przebieg projektu. Dowiesz się jak poruszać się po menu, na które narzędzia warto zwrócić uwagę i jak dobrze rozpocząć projekt. Poznasz zasady poprawnego tworzenia kalendarzy, zarządzania zadaniami oraz zasobami. Nauczysz się zarządzania kosztami projektowymi, zoptymalizujesz projekt i stworzysz ścieżki krytyczne. Zobaczysz jak stworzyć raport w rozbiciu na poszczególne grupy, opracować harmonogram i stworzyć plan wyjściowy.


2. Kurs MS Project od podstaw w Łodzi – Czas trwania

Szkolenie MS Project od podstaw Łódź - czas trwania


3. Szkolenie MS Project podstawy w Łodzi – Zagadnienia

Zapoznanie się z programem Microsoft Project

 • Omówienie środowiska programu
 • Omówienie menu oraz pasków narzędzi
 • Przegląd widoków
 • Jak rozpocząć projekt?
 • Opcje oraz ustawienia projektu

Omówienie opcji oraz właściwości kalendarzy

 • Podstawowe informacje na temat kalendarzy
 • Zasady poprawnego tworzenia kalendarzy
 • Dobre praktyki związane z dodawaniem zmian do kalendarza
 • Kalendarz projektu
 • Kalendarz zasobów
 • Kalendarz zadań

Administracja zadaniami

 • Omówienie zasad SPP – Struktury Podziału Pracy
 • Dodawanie zadań
 • Punkty kontrolne
 • Zadania powtarzające się
 • Zarządzanie czasem trwania zadania
 • Prognozowanie długości czasu trwania zadania
 • Zasady fragmentacji zadań
 • Zadania sumaryczne
 • Ustalanie sekwencji wykonywania zadań
 • Rodzaje połączeń między zadaniami
 • Omówienie ograniczeń
 • Tworzenie terminów ostatecznych

Administracja zasobami

 • Rodzaje zasobów (Koszt, Praca, Materiał)
 • Zarządzanie zasobami w czasie
 • Fluktuacja stawek (w zależności od czynności oraz czasu)
 • Zasoby i ich dodatkowe właściwości
 • Tworzenie relacji między zasobami oraz zadaniami
 • Wiele zasobów do jednego zadania
 • Prognozowanie/wyliczanie ilości czasu oraz zasobów potrzebnych do zrealizowania zadania
 • Estymacja kosztu zadania z kosztu zasobu
 • Omówienie rodzajów zadań
 • Harmonogramowanie zadania do nakładu pracy
 • Tworzenie rodzajów zadania oraz jego właściwości w związku z nakładem pracy
 • Tabele oraz stawki kosztów – omówienie i zastosowanie

Zarządzanie kosztami projektowymi

 • Omówienie kosztów zmiennych
 • Omówienie kosztów stałych
 • Administracja kosztami zasobów
 • Tworzenie budżetu projektu
 • Zarządzanie przepływami gotówkowymi
 • Jak efektywnie korzystać ze statystyki projektu

Dobre praktyki optymalizowania projektów

 • Lokalizowanie zasobów przeciążonych
 • Optymalizacja przydzielania zasobów
 • Zarządzanie zasobami przeciążonymi
 • Optymalizacja czasu trwania projektu
 • Tworzenie ścieżek krytycznych

Raportowanie

 • Tworzenie i właściwości raportów z poszczególnych grup (Omówienia, Kosztów, Działań bieżących, Obciążenia pracą, Przedziałów, Niestandardowych)
 • Tworzenie i właściwości raportów wizualnych

Zarządzanie realizacją projektu (przegląd wartości rzeczywistych)

 • Omówienie planów bazowych
 • Omówienie planów pośrednich
 • Dane rzeczywiste
 • Omówienie linii postępu
 • Zarządzanie kosztami
 • Rozpatrywanie odchyleń
 • Sterowanie zadaniami

Tworzenie samodzielnego projektu

 • Opracowanie harmonogramu
 • Zaplanowanie zasobów
 • Odpowiednie rozlokowanie zasobów
 • Tworzenie planu wyjściowego
 • Śledzenie

4. Kurs MS Project podstawy Łódź – Ceny

Szkolenie MS Project od podstaw Łódź - cennik


5. Szkolenia MS Project od podstaw w Łodzi – Terminy

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2021-01-11 do 2021-01-12 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2021-03-15 do 2021-03-16 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2021-05-10 do 2021-05-11 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2021-07-12 do 2021-07-13 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2021-09-06 do 2021-09-07 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2021-11-15 do 2021-11-16 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2022-01-10 do 2022-01-11 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia i kursy Project | Szkolenia MS Project w Łodzi |


Zobacz też: