Formularz zgłoszeniowy

DANE ORGANIZACYJNE:
Nazwa szkolenia
Miasto
Data rozpoczęcia zajęć 
Data zakończenia zajęć
Czas trwania
WARUNKI FINANSOWE:
Cena kursu (netto)
Ilość kursantów
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:
Imię i nazwisko zgłaszającego
Adres e-mail zgłaszającego
Telefon zgłaszającego
IMIONA I NAZWISKA KURSANTÓW
DANE DO FAKTURY:
Nazwa firmy
Adres (ulica i nr lokalu)
Adres (kod i miejscowość)
NIP