Kurs Oracle SQL zaawansowany we Wrocławiu

HintMine

1. Szkolenie Oracle SQL zaawansowany Wrocław – Opis

Szkolenie Oracle SQL zaawansowany Wrocław pokaże Ci jak zarządzać użytkownikami oraz obiektami schematu. Nauczysz się jak obsługiwać duże zbiory danych, stosować w praktyce polecenia MERGE, RETURNING, CASE czy DECODE. Kurs Oracle SQL dla zaawansowanych we Wrocławiu nauczy Cię tworzenia raportów z danych powiązanych, pisania zaawansowanych zapytań zagnieżdżonych i tworzenia złączeń. Zobaczysz metody pracy z danymi hierarchicznymi i zastosujesz w praktyce wyrażenia regularne.


2. Kurs Oracle SQL dla zaawansowanych we Wrocławiu – Czas trwania

Szkolenie Oracle SQL zaawansowany Wrocław - czas trwania


3. Zagadnienia realizowane w trakcie szkolenia Oracle SQL dla zaawansowanych Wrocław

Administrujemy użytkownikami

 • Zarządzanie uprawnieniami systemowymi
 • Zarządzanie uprawnieniami obiektowymi
 • Role
 • Co to są linki?

Zarządzamy obiektami schematu

 • Aktualizujemy właściwości tabeli (ALTER TABLE)
 • Zarządzanie kolumnami
 • Obsługa ograniczeń (CONSTRAINTS)
 • Co to jest indeks?
 • FLASHBACK

Pracujemy z dużymi zbiorami danych

 • MERGE
 • RETURNING
 • Zbiory danych i polecenie INSERT
 • Kilka słów o instrukcjach warunkowych
 • CASE
 • DECODE

Tworzenie raportów z danych powiązanych

 • GROUP BY
 • HAVING
 • ROLLUP
 • CUBE
 • GROUPING
 • GROUPING SETS

Strefy czasowe

 • TIMESTAMP
 • DATE
 • Konwersje

Piszemy zaawansowane zapytania zagnieżdżone

 • Zagnieżdżone zapytanie wielokolumnowe
 • Jak używać FROM w zapytaniach zagnieżdżonych?
 • Jak używać WITH w zapytaniach zagnieżdżonych?

Korzystamy ze złączeń

 • Nierównościowe
 • ANTI JOIN

Praca z danymi hierarchicznymi

 • Struktura drzewa
 • Czym są pseudo kolumny?
 • Sortowanie wyników zapytań hierarchicznych
 • Wybrane funkcje

Wyrażenia regularne

 • Jak używać wyrażeń prostych?
 • Jak korzystać z wyrażeń złożonych?

4. Kurs Oracle SQL zaawansowany we Wrocławiu – Ceny

Kurs Oracle SQL zaawansowany we Wrocławiu cennik


5. Zaawansowane szkolenie Oracle SQL Wrocław – Terminarz

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2018-01-18 do 2018-01-19 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2018-03-22 do 2018-03-23 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2018-05-24 do 2018-05-25 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2018-07-19 do 2018-07-20 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2018-09-20 do 2018-09-21 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2018-11-15 do 2018-11-16 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2018-12-27 do 2018-12-28 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia Oracle Wrocław | Szkolenia SQL Wrocław | Szkolenia z baz danych we Wrocławiu |


Zobacz też: