Kurs Oracle SQL zaawansowany w Gdańsku

HintMine

1. Szkolenie Oracle SQL zaawansowany Gdańsk – Opis

Szkolenie Oracle SQL zaawansowany Gdańsk pokaże Ci jak zarządzać użytkownikami oraz obiektami schematu. Nauczysz się jak obsługiwać duże zbiory danych, stosować w praktyce polecenia MERGE, RETURNING, CASE czy DECODE. Kurs Oracle SQL dla zaawansowanych w Gdańsku nauczy Cię tworzenia raportów z danych powiązanych, pisania zaawansowanych zapytań zagnieżdżonych i tworzenia złączeń. Zobaczysz metody pracy z danymi hierarchicznymi i zastosujesz w praktyce wyrażenia regularne.


2. Kurs Oracle SQL dla zaawansowanych w Gdańsku – Czas trwania

Szkolenie Oracle SQL zaawansowany Gdańsk - czas trwania


3. Zagadnienia realizowane w trakcie szkolenia Oracle SQL dla zaawansowanych Gdańsk

Administrujemy użytkownikami

 • Zarządzanie uprawnieniami systemowymi
 • Zarządzanie uprawnieniami obiektowymi
 • Role
 • Co to są linki?

Zarządzamy obiektami schematu

 • Aktualizujemy właściwości tabeli (ALTER TABLE)
 • Zarządzanie kolumnami
 • Obsługa ograniczeń (CONSTRAINTS)
 • Co to jest indeks?
 • FLASHBACK

Pracujemy z dużymi zbiorami danych

 • MERGE
 • RETURNING
 • Zbiory danych i polecenie INSERT
 • Kilka słów o instrukcjach warunkowych
 • CASE
 • DECODE

Tworzenie raportów z danych powiązanych

 • GROUP BY
 • HAVING
 • ROLLUP
 • CUBE
 • GROUPING
 • GROUPING SETS

Strefy czasowe

 • TIMESTAMP
 • DATE
 • Konwersje

Piszemy zaawansowane zapytania zagnieżdżone

 • Zagnieżdżone zapytanie wielokolumnowe
 • Jak używać FROM w zapytaniach zagnieżdżonych?
 • Jak używać WITH w zapytaniach zagnieżdżonych?

Korzystamy ze złączeń

 • Nierównościowe
 • ANTI JOIN

Praca z danymi hierarchicznymi

 • Struktura drzewa
 • Czym są pseudo kolumny?
 • Sortowanie wyników zapytań hierarchicznych
 • Wybrane funkcje

Wyrażenia regularne

 • Jak używać wyrażeń prostych?
 • Jak korzystać z wyrażeń złożonych?

4. Kurs Oracle SQL zaawansowany w Gdańsku – Ceny

Kurs Oracle SQL zaawansowany w Gdańsku cennik


5. Zaawansowane szkolenie Oracle SQL Gdańsk – Terminarz

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Marzec od 2020-03-26 do 2020-03-27 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2020-05-21 do 2020-05-22 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2020-07-23 do 2020-07-24 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2020-09-24 do 2020-09-25 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2020-11-05 do 2020-11-06 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2021-01-28 do 2021-01-29 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2021-03-25 do 2021-03-26 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia Oracle Gdańsk | Szkolenia SQL Gdańsk | Szkolenia z baz danych w Gdańsku |


Zobacz też: