Kategorie powiązane:

Szkolenia Java podstawy

HintMine

1. Opis szkolenia Java podstawy

Szkolenia java podstawy nauczy Cię jak zainstalować IDE Javy, zapozna Cię ze składnią, tworzeniem zmiennych i stałych. Skorzystaj z JQS (Java Quick Starter), opanuj typy proste i referencyjne, zmienne tablicowe i pętle. Programuj obiektowo, twórz klasy, obiekty, właściwości i metody. Zapoznaj się z pojęciem klasy abstrakcyjnej, polimorfizmu, dziedziczenia i interfejsów. Opanuj swinga, aplety i programy wielowątkowe.


2. Czas trwania szkolenia Java podstawy

Szkolenia java podstawy - czas trwania


3. Harmonogram szkolenia Java podstawy

Przegląd środowiska Java

 • Instalujemy potrzebne pakiety
 • Korzystamy z Java Quick Starter JQS
 • Jak sprawdzić, czy w komputerze działa środowisko Java ?
 • Przegląd najważniejszych definicji i pojęć
 • Najbardziej przydatne narzędzia
 • Jak sobie radzić po szkoleniu – przydatne fora, linki oraz dokumentacja

Składnia języka Java – omówienie

 • Jak deklarować zmienne?
 • Przegląd typów prostych i referencyjnych
 • Rodzaje pętli
 • Praktyczne użycie tablic

Programowanie obiektowe

 • Wyjaśnienie pojęcia klasy oraz obiektu
 • Tworzymy projekt klasy
 • Deklarowanie obiektu danej klasy
 • Kodujemy właściwość dla obiektu
 • Jak stworzyć metodę obiektu
 • Jak działa referencja?
 • Omówienie interfejsów
 • Jak działa dziedziczenie?
 • Omówienie klas abstrakcyjnych
 • Na czym polega polimorfizm

Wejście/wyjście

 • Poprzez pliki
 • Co to jest kolekcja
 • Co to jest strumień
 • Filtry
 • Korzystamy z serializacji

Tworzenie interfejsu graficznego

 • Jak jest zbudowane okno
 • Korzystamy ze zdarzeń
 • Tworzenie pola tekstowego, przycisku i etykiety
 • Tworzenie własnego apletu
 • Wprowadzenie do Swing

Stosujemy obsługę błędów (wyjątków)

 • Przetwarzanie krokowe

Własne typy wyjątków

 • Obsługa wielowątkowości
 • Jak działają programy wielowątkowe
 • Jak długo „żyje” wątek
 • Synchronizacja
 • Stosowanie zabezpieczeń

4. Ceny szkolenia Java podstawy

Szkolenia java podstawy - cena


5. Terminy szkolenia Java podstawy

5. Terminy szkolenia Java dla początkujących w Warszawie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2017-01-11 do 2017-01-13 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2017-03-13 do 2017-03-15 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2017-05-22 do 2017-05-24 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2017-07-10 do 2017-07-12 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2017-09-25 do 2017-09-27 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2017-11-13 do 2017-11-15 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2018-01-24 do 2018-01-26 wypełnij zgłoszenie

5. Terminy szkolenia Java dla początkujących we Wrocławiu

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2017-02-20 do 2017-02-22 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2017-04-10 do 2017-04-12 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2017-06-26 do 2017-06-28 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2017-08-28 do 2017-08-30 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2017-10-16 do 2017-10-18 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2017-12-18 do 2017-12-20 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2018-02-19 do 2018-02-21 wypełnij zgłoszenie

5. Terminy szkolenia Java dla początkujących w Poznaniu

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2017-01-11 do 2017-01-13 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2017-03-13 do 2017-03-15 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2017-05-22 do 2017-05-24 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2017-07-10 do 2017-07-12 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2017-09-25 do 2017-09-27 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2017-11-13 do 2017-11-15 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2018-01-24 do 2018-01-26 wypełnij zgłoszenie

5. Terminy szkolenia Java dla początkujących w Krakowie

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2017-02-20 do 2017-02-22 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2017-04-10 do 2017-04-12 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2017-06-26 do 2017-06-28 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2017-08-28 do 2017-08-30 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2017-10-16 do 2017-10-18 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2017-12-18 do 2017-12-20 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2018-02-19 do 2018-02-21 wypełnij zgłoszenie

5. Terminy szkolenia Java dla początkujących w Katowicach

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2017-02-20 do 2017-02-22 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2017-04-10 do 2017-04-12 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2017-06-26 do 2017-06-28 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2017-08-28 do 2017-08-30 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2017-10-16 do 2017-10-18 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2017-12-18 do 2017-12-20 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2018-02-19 do 2018-02-21 wypełnij zgłoszenie

5. Terminy szkolenia Java dla początkujących w Łodzi

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2017-01-11 do 2017-01-13 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2017-03-13 do 2017-03-15 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2017-05-22 do 2017-05-24 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2017-07-10 do 2017-07-12 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2017-09-25 do 2017-09-27 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2017-11-13 do 2017-11-15 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2018-01-24 do 2018-01-26 wypełnij zgłoszenie

5. Terminy szkolenia Java dla początkujących w Gdańsku

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Styczeń od 2017-01-11 do 2017-01-13 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2017-03-13 do 2017-03-15 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2017-05-22 do 2017-05-24 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2017-07-10 do 2017-07-12 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2017-09-25 do 2017-09-27 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2017-11-13 do 2017-11-15 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2018-01-24 do 2018-01-26 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Programowanie |


Zobacz też: