Szkolenie VBA Wrocław dla zaawansowanych

HintMine

1. Szkolenie VBA Wrocław dla zaawansowanych – opis

Szkolenie VBA Wrocław dla zaawansowanych nauczy Cię korzystania z tablic statycznych i dynamicznych, dowiesz się jak wywoływać programy znajdujące się w innych modułach i plikach. Zobaczysz jak przekazywać parametry ByRef i ByVal i czym różni się takie przekazanie. Nauczysz się programowania innych aplikacji poprzez VBA, zautomatyzujesz tworzenie prezentacji PowerPoint i obsługę mail poprzez Outlook. Poznasz sposoby dostępu do baz danych Access, MySQL, Oracle, obiekty OLE, ADODB, DAO, FileSystemObject i wiele innych. Oprogramujesz wykresy, kalendarze, napiszesz własną klasę i stworzysz swoje obiekty, typy, kolekcje i enumeracje.


2. Szkolenie VBA Wrocław dla zaawansowanych – czas trwania

Szkolenie VBA Wrocław dla zaawansowanych - czas trwania


3. Szkolenie VBA Wrocław dla zaawansowanych – zagadnienia

Praktyczne zastosowanie tablic

 • Tablica statyczna
 • Tablica dynamiczna
 • Zmienna Variant też może być tablicą
 • Tablica wielowymiarowa
 • Sortujemy tablicę bąbelkowo i arkuszowo
 • Niestandardowe listy w sortowaniu

Mechanizm modelu obiektowego Excela

 • Application
 • ActiveWorkbook i ThisWorkbook
 • Worksheets, Charts i Sheets
 • Selection i ActiveCell,Cells i Range
 • CurrentRegion i UsedRange
 • SpecialCells
 • Jak walidować arkusze makrem?
 • Funkcja Find i FindNext

Jak wywoływać inne procedury?

 • Jak uruchomić makro z zamkniętego pliku?
 • Przenoszenie danych pomiędzy programami
 • Czym różni się ByRef od ByVal
 • Jak przekazywać parametry?
 • Jak używać parametru opcjonalnego
 • Dynamiczna tablica z parametrami (ParamArray)

Piszemy swoją funkcję

 • Zestaw parametrów wymaganych
 • Zestaw parametrów opcjonalnych
 • Własna pomoc w funkcjach
 • Dodawanie opisów argumentom funkcji
 • Dowolne ilości parametrów w funkcji
 • Przyglądamy się funkcjom wbudowanym (WorksheetFunction)
 • Konwertowanie typów danych w VBA

Oprogramowujemy pliki tekstowe

 • Otwieramy połączenie do pliku csv,txt,prn
 • Rodzaje połączeń (Append,Input,Output)
 • Czy jest sens używania FreeFile?
 • Odczytywanie informacji (Line Input#, Input#, Input)
 • Wpisujemy treści (Write#, Print#)
 • Zakończenie linijki z dopisywanymi danymi „;”
 • Zawartość pliku tekstowego jako tablica?
 • Jak zastąpić niedziałające FileSearch
 • Pliki tekstowe odczytywane SQLem?
 • Funkcja ReadAll i obiekt TextStream

Korzystanie z innych aplikacji poprzez VBA

 • Co to jest OLE?
 • Biblioteki zewnętrzne
 • Rozróżnienie wczesnego i późnego wiązania

Łączymy się do Outlooka

 • Makra VBA automatycznie wysyłające emaile
 • Referencje pozwalające oprogramować Outlook
 • Outlook.Application
 • mailitem
 • Stosowanie funkcji createitem
 • Wielu adresatów wiadomości
 • Wiadomość z załącznikiem i bez

Łączymy się do PowerPointa

 • Klasa Application z biblioteki PowerPoint
 • Nowa prezentacja
 • Dodawanie slajdów
 • Kolekcja Shapes
 • Jak napisać tekst
 • Wstawianie i rozmieszczanie danych

Łączymy się do Worda

 • Automatyczne generowanie pism
 • Makro Visual Basic tworzące teksty

Łączymy się do baz danych (Oracle, MySQL, Access)

 • ADO i DAO
 • Recordset, Connection, Command
 • Funkcja CopyfromRecordset
 • Jakich sterowników użyć ?
 • Dobieranie odpowiednich connection strings
 • Samodzielne budowanie connectionstrings z użyciem udl
 • Korzystanie z plików Microsoft Excel poprzez SQL
 • Korzystamy z danych zawartych w plikach Microsoft Excel bez ich otwierania
 • Połączenie z bazami danych MySQL, Oracle i Microsoft Access
 • Przerzucanie rekordów między plikiem Exel i bazą danych
 • Formatowanie pisma

Co to jest rekurencja?

 • Biblioteka scrrun.dll
 • FileSystemObject
 • Piszemy program przeszukujący pliki w katalogach i podkatalogach

Praktyczne wykorzystywanie zdarzeń

 • Omówienie wybranych zdarzeń arkuszy
 • Kliknięcie uruchamiające makra VBA
 • Zmiana zawartości komórki uruchamia makra VBA
 • Application EnableEvents
 • Omówienie wybranych zdarzeń w skoroszytach
 • Automatyczne wykonywanie kodu podczas otwierania pliku

Tworzymy dodatki (Add-ins)

 • Zabezpieczanie projektu
 • Odhasłowywanie kodu
 • Dodawanie certyfikatów i cyfrowe podpisywanie makra VBA
 • Szyfrowanie i eksport certyfikatu
 • Instalowanie certyfikatu w komputerze innego użytkownika
 • Budowanie wstążek użytkownika
 • Kilka słów o strukturze plików
 • Edytowanie pliku XML z kodem wstążki
 • Dodawanie grup
 • Programowanie ikon w zakładkach
 • Programowanie callbacks – wyzwalacze makra VBA

Oprogramowywanie wykresów

 • Charts i Chart
 • Funkcja ChartWizard
 • Jak pisać kody wykresów?
 • Wykres arkuszowy czy osadzony
 • Wykres jako plik obrazka?

Programowanie obiektowe w VBA

 • Enumeracje
 • Typy użytkowników
 • Co to jest kolekcja?
 • Dodajemy i kasujemy elementy w kolekcjach
 • Klasa jest modułem
 • Właściwości klasy
 • Obiekt – jak go stworzyć?
 • Programujemy metodę
 • Programujemy właściwość
 • Property Let, Set, Get
 • Co to jest konstruktor?
 • Co to jest destruktor?
 • Co daje klauzula WithEvents?

4. Szkolenie VBA Wrocław dla zaawansowanych – ceny

Szkolenie VBA Wrocław dla zaawansowanych - cennik


5. Szkolenie VBA Wrocław dla zaawansowanych – terminy

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Marzec od 2024-03-18 do 2024-03-20 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2024-05-20 do 2024-05-22 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2024-07-15 do 2024-07-17 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2024-09-16 do 2024-09-18 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2024-11-18 do 2024-11-20 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2025-01-20 do 2025-01-22 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2025-03-17 do 2025-03-19 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia Excel we Wrocławiu | Szkolenia programowanie Wrocław | Szkolenia VBA Wrocław |


Zobacz też: