Szkolenie MS Project od podstaw Wrocław

HintMine

1. Szkolenie MS Project od podstaw Wrocław – Opis

Szkolenie MS Project od podstaw Wrocław podstawy nauczy Cię jak sprawnie zaplanować, przeprowadzić i kontrolować przebieg projektu. Dowiesz się jak poruszać się po menu, na które narzędzia warto zwrócić uwagę i jak dobrze rozpocząć projekt. Poznasz zasady poprawnego tworzenia kalendarzy, zarządzania zadaniami oraz zasobami. Nauczysz się zarządzania kosztami projektowymi, zoptymalizujesz projekt i stworzysz ścieżki krytyczne. Zobaczysz jak stworzyć raport w rozbiciu na poszczególne grupy, opracować harmonogram i stworzyć plan wyjściowy.


2. Kurs MS Project od podstaw we Wrocławiu – Czas trwania

Szkolenie MS Project od podstaw Wrocław - czas trwania


3. Szkolenie MS Project podstawy we Wrocławiu – Zagadnienia

Zapoznanie się z programem Microsoft Project

 • Omówienie środowiska programu
 • Omówienie menu oraz pasków narzędzi
 • Przegląd widoków
 • Jak rozpocząć projekt?
 • Opcje oraz ustawienia projektu

Omówienie opcji oraz właściwości kalendarzy

 • Podstawowe informacje na temat kalendarzy
 • Zasady poprawnego tworzenia kalendarzy
 • Dobre praktyki związane z dodawaniem zmian do kalendarza
 • Kalendarz projektu
 • Kalendarz zasobów
 • Kalendarz zadań

Administracja zadaniami

 • Omówienie zasad SPP – Struktury Podziału Pracy
 • Dodawanie zadań
 • Punkty kontrolne
 • Zadania powtarzające się
 • Zarządzanie czasem trwania zadania
 • Prognozowanie długości czasu trwania zadania
 • Zasady fragmentacji zadań
 • Zadania sumaryczne
 • Ustalanie sekwencji wykonywania zadań
 • Rodzaje połączeń między zadaniami
 • Omówienie ograniczeń
 • Tworzenie terminów ostatecznych

Administracja zasobami

 • Rodzaje zasobów (Koszt, Praca, Materiał)
 • Zarządzanie zasobami w czasie
 • Fluktuacja stawek (w zależności od czynności oraz czasu)
 • Zasoby i ich dodatkowe właściwości
 • Tworzenie relacji między zasobami oraz zadaniami
 • Wiele zasobów do jednego zadania
 • Prognozowanie/wyliczanie ilości czasu oraz zasobów potrzebnych do zrealizowania zadania
 • Estymacja kosztu zadania z kosztu zasobu
 • Omówienie rodzajów zadań
 • Harmonogramowanie zadania do nakładu pracy
 • Tworzenie rodzajów zadania oraz jego właściwości w związku z nakładem pracy
 • Tabele oraz stawki kosztów – omówienie i zastosowanie

Zarządzanie kosztami projektowymi

 • Omówienie kosztów zmiennych
 • Omówienie kosztów stałych
 • Administracja kosztami zasobów
 • Tworzenie budżetu projektu
 • Zarządzanie przepływami gotówkowymi
 • Jak efektywnie korzystać ze statystyki projektu

Dobre praktyki optymalizowania projektów

 • Lokalizowanie zasobów przeciążonych
 • Optymalizacja przydzielania zasobów
 • Zarządzanie zasobami przeciążonymi
 • Optymalizacja czasu trwania projektu
 • Tworzenie ścieżek krytycznych

Raportowanie

 • Tworzenie i właściwości raportów z poszczególnych grup (Omówienia, Kosztów, Działań bieżących, Obciążenia pracą, Przedziałów, Niestandardowych)
 • Tworzenie i właściwości raportów wizualnych

Zarządzanie realizacją projektu (przegląd wartości rzeczywistych)

 • Omówienie planów bazowych
 • Omówienie planów pośrednich
 • Dane rzeczywiste
 • Omówienie linii postępu
 • Zarządzanie kosztami
 • Rozpatrywanie odchyleń
 • Sterowanie zadaniami

Tworzenie samodzielnego projektu

 • Opracowanie harmonogramu
 • Zaplanowanie zasobów
 • Odpowiednie rozlokowanie zasobów
 • Tworzenie planu wyjściowego
 • Śledzenie

4. Kurs MS Project podstawy Wrocław – Ceny

Szkolenie MS Project od podstaw Wrocław - cennik


5. Szkolenia MS Project od podstaw w Wrocławiu – Terminy

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Luty od 2021-02-15 do 2021-02-16 wypełnij zgłoszenie
Kwiecień od 2021-04-19 do 2021-04-20 wypełnij zgłoszenie
Czerwiec od 2021-06-14 do 2021-06-15 wypełnij zgłoszenie
Sierpień od 2021-08-09 do 2021-08-10 wypełnij zgłoszenie
Październik od 2021-10-18 do 2021-10-19 wypełnij zgłoszenie
Grudzień od 2021-12-13 do 2021-12-14 wypełnij zgłoszenie
Luty od 2022-02-14 do 2022-02-15 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia i kursy Project | Szkolenia MS Project we Wrocławiu |


Zobacz też: