Szkolenie MS Project od podstaw Gdańsk

HintMine

1. Szkolenie MS Project od podstaw Gdańsk – Opis

Szkolenie MS Project od podstaw Gdańsk nauczy Cię jak sprawnie zaplanować, przeprowadzić i kontrolować przebieg projektu. Na kursie dowiesz się jak poruszać się po menu, na które narzędzia warto zwrócić uwagę i jak dobrze rozpocząć projekt. Poznasz zasady poprawnego tworzenia kalendarzy, zarządzania zadaniami oraz zasobami. Nauczysz się zarządzania kosztami projektowymi, zoptymalizujesz projekt i stworzysz ścieżki krytyczne. Zobaczysz jak stworzyć raport w rozbiciu na poszczególne grupy, opracować harmonogram i stworzyć plan wyjściowy.


2. Kurs MS Project od podstaw w Gdańsku – Czas trwania

Szkolenie MS Project od podstaw Gdańsk - czas trwania


3. Szkolenie MS Project podstawy w Gdańsku – Zagadnienia

Zapoznanie się z programem Microsoft Project

 • Omówienie środowiska programu
 • Omówienie menu oraz pasków narzędzi
 • Przegląd widoków
 • Jak rozpocząć projekt?
 • Opcje oraz ustawienia projektu

Omówienie opcji oraz właściwości kalendarzy

 • Podstawowe informacje na temat kalendarzy
 • Zasady poprawnego tworzenia kalendarzy
 • Dobre praktyki związane z dodawaniem zmian do kalendarza
 • Kalendarz projektu
 • Kalendarz zasobów
 • Kalendarz zadań

Administracja zadaniami

 • Omówienie zasad SPP – Struktury Podziału Pracy
 • Dodawanie zadań
 • Punkty kontrolne
 • Zadania powtarzające się
 • Zarządzanie czasem trwania zadania
 • Prognozowanie długości czasu trwania zadania
 • Zasady fragmentacji zadań
 • Zadania sumaryczne
 • Ustalanie sekwencji wykonywania zadań
 • Rodzaje połączeń między zadaniami
 • Omówienie ograniczeń
 • Tworzenie terminów ostatecznych

Administracja zasobami

 • Rodzaje zasobów (Koszt, Praca, Materiał)
 • Zarządzanie zasobami w czasie
 • Fluktuacja stawek (w zależności od czynności oraz czasu)
 • Zasoby i ich dodatkowe właściwości
 • Tworzenie relacji między zasobami oraz zadaniami
 • Wiele zasobów do jednego zadania
 • Prognozowanie/wyliczanie ilości czasu oraz zasobów potrzebnych do zrealizowania zadania
 • Estymacja kosztu zadania z kosztu zasobu
 • Omówienie rodzajów zadań
 • Harmonogramowanie zadania do nakładu pracy
 • Tworzenie rodzajów zadania oraz jego właściwości w związku z nakładem pracy
 • Tabele oraz stawki kosztów – omówienie i zastosowanie

Zarządzanie kosztami projektowymi

 • Omówienie kosztów zmiennych
 • Omówienie kosztów stałych
 • Administracja kosztami zasobów
 • Tworzenie budżetu projektu
 • Zarządzanie przepływami gotówkowymi
 • Jak efektywnie korzystać ze statystyki projektu

Dobre praktyki optymalizowania projektów

 • Lokalizowanie zasobów przeciążonych
 • Optymalizacja przydzielania zasobów
 • Zarządzanie zasobami przeciążonymi
 • Optymalizacja czasu trwania projektu
 • Tworzenie ścieżek krytycznych

Raportowanie

 • Tworzenie i właściwości raportów z poszczególnych grup (Omówienia, Kosztów, Działań bieżących, Obciążenia pracą, Przedziałów, Niestandardowych)
 • Tworzenie i właściwości raportów wizualnych

Zarządzanie realizacją projektu (przegląd wartości rzeczywistych)

 • Omówienie planów bazowych
 • Omówienie planów pośrednich
 • Dane rzeczywiste
 • Omówienie linii postępu
 • Zarządzanie kosztami
 • Rozpatrywanie odchyleń
 • Sterowanie zadaniami

Tworzenie samodzielnego projektu

 • Opracowanie harmonogramu
 • Zaplanowanie zasobów
 • Odpowiednie rozlokowanie zasobów
 • Tworzenie planu wyjściowego
 • Śledzenie

4. Kurs MS Project podstawy Gdańsk – Ceny

Szkolenie MS Project od podstaw Gdańsk - cennik


5. Szkolenia MS Project od podstaw w Gdańsku – Terminy

Miesiąc Data Formularz zgłoszeniowy
Marzec od 2022-03-10 do 2022-03-11 wypełnij zgłoszenie
Maj od 2022-05-12 do 2022-05-13 wypełnij zgłoszenie
Lipiec od 2022-07-05 do 2022-07-06 wypełnij zgłoszenie
Wrzesień od 2022-09-15 do 2022-09-16 wypełnij zgłoszenie
Listopad od 2022-11-17 do 2022-11-18 wypełnij zgłoszenie
Styczeń od 2023-01-19 do 2023-01-20 wypełnij zgłoszenie
Marzec od 2023-03-16 do 2023-03-17 wypełnij zgłoszenie
Powrót do:
Szkolenia i kursy Project | Szkolenia Microsoft Office Gdańsk | Szkolenia MS Project w Gdańsku |


Zobacz też: