Kategoria: Oracle

Wybierz szkolenie:


  HintMine szkolenia zamknięte

  Jeden z najpopularniejszych systemów baz danych na świecie. Wykorzystywany głównie do zastosowań biznesowych. Do jego obsługi możemy używać języka SQL ale nie tylko. Dzięki wbudowanemu proceduralnemu językowi programowania PL/SQL i Java można tworzyć rozbudowane aplikacje i wykorzystać pełny potencjał Oracla.

   

   

  oracle SQL podstawy

  Szkolenie Oracle SQL podstawy

  Naucz się pobierać dane z bazy i dodając warunki doprecyzowywać wyniki. Zobacz jak używać WHEREa, DISTINCTa, BETWEENa oraz kilkudziesięciu innych komend. Dowiedz się na czym polega grupowanie i konsolidowanie danych…

  oracle SQL zaawansowany

  Szkolenia Oracle SQL zaawansowany

  Zagnieżdżaj zapytania, stosuj funkcje. Zarządzaj prawami użytkowników, poznaj obiekty schematu, pracuj z dużymi zbiorami danych. Naucz się korzystać z MERGE, RETURNING, CASE czy DECODE. Naucz się łączyć dane, generować raporty…

  oracle pl sql logo

  Szkolenia Oracle PL/SQL

  Zautomatyzuj wykonywanie zapytań SQL, przetwarzaj rekordy i bloki anonimowe. Rozbuduj zapytania o instrukcje warunkowe, pętle, kolekcje i tablice. Twórz procedury składowane, triggery. Obsługuj błędy własnymi komunikatami…